Dokumenty

Logo Žilinského turistického kraja (stiahnuť)
Design manuál Žilinského turistického kraja (stiahnuť)
Stanovy Krajskej organizácie cestovného ruchu (formát PDF)
Zakladateľská zmluva krajskej organizácie cestovného ruchu (formát PDF)
Znenie zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu (formát PDF)

Výročná správa KOCR ŽTK 2023 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2022 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2021 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2020 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2019 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2018 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2017 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2016 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2015 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2014 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2013 (formát PDF)
Výročná správa KOCR ŽTK 2012 (formát PDF)

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“

Instagram

#zilinskyturistickykraj