Región Orava

3Turisti v regióne Orava navštívili:
Bajčiova veža – Kemp Tília Gäceľ – Kubínska hoľa – Artikulárny kostol v Istebnom – Splav rieky Orava Žaškov – Kraľovany – Minčol

O nás

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bola založená 21.2.2012 na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Našou prioritou je prezentácia a propagácia destinácie Žilinský kraj doma a v zahraničí a zvyšovanie návštevnosti regiónov Žilinského kraja cez aktívnu spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Našim cieľom je spoločná propagácia a marketing Žilinského kraja, tvorba produktov, propagačných materiálov a máp, realizácia mediálnych kampaní. Podporujeme podujatia regionálneho aj celoslovenského významu, zúčastňujeme sa veľtrhov a výstav cestovného ruchu, organizujeme infocesty pre zástupcov domácich a zahraničných médií. Podporujeme rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom marketingových aktivít, zlepšovaním kvality služieb a budovaním infraštruktúry cestovného ruchu s cieľom motivovať návštevníkov k pobytu u nás.

Scroll to Top