Objednávky a faktúry

Dátum:InfoPríloha
2023KOCR Objednávky 2023(PDF)
2023KOCR Faktúry 2023(PDF)
2022KOCR Faktúry 2022(PDF)
2022KOCR Objednávky 2022(PDF)
2021KOCR Faktúry 2021(PDF)
2021KOCR Objednávky 2021(PDF)
2020KOCR Faktúry 2020(PDF)
2020KOCR Objednávky 2020(PDF)
2019KOCR Faktúry 2019(PDF)
2019KOCR Objednávky 2019(PDF)
2018KOCR Faktúry 2018Formát PDF
2018KOCR Objednávky 2018Formát PDF
06.10.2013INFORMAČNÉ TABULE A SMERNÍKY KU KULTÚRNYM A TURISTICKÝM CIEĽOM - Výroba a osadenieFormát PDF
03.09.2013INFORMAČNÉ TABULE A SMERNÍKY KU KULTÚRNYM A TURISTICKÝM CIEĽOM - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIAFormát PDF
2017KOCR Faktrúry 2017(PDF)
2017KOCR Objednávky 2017(PDF)
2016KOCR Faktúry 2016(PDF)
2016KOCR Objednávky 2016(PDF)
2015KOCR Faktúry 2015(PDF)
2015KOCR Objednávky 2015(PDF)
2014KOCR Faktúry 2014(PDF)
2014KOCR Objednávky 2014(PDF)
2013KOCR Faktúry 2013(PDF)
2013KOCR Objednávky 2013(PDF)
2012KOCR Faktúry 2012(PDF)
2012KOCR Objednávky 2012(PDF)