ŽILINSKÝ KRAJ NAVŠTÍVILO VIAC NÁVŠTEVNÍKOV

[:sk] 

(Žilina, 18.8.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku 2015 zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 194 959 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 23,8 % z ubytovaných návštevníkov v rámci Slovenskej republiky. Žilinský kraj sa týmto počtom dostal tesne za Bratislavský kraj.

Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji domáci návštevníci tvorili 64,4 % (125 543) a zahraniční návštevníci 35,6 % (69 416).

Medziročne oproti 1. štvrťroku 2014 sa počet návštevníkov spolu v Žilinskom kraji zvýšil o 5,9 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 12,9 %  a počet zahraničných návštevníkov sa znížil o 4,8 %.

 

„Veľmi nás teší nárast počtu návštevníkov nášho kraja i to, že sa viac ako o 12 % zvýšila návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji budú i naďalej svojimi aktivitami pracovať na marketingu a propagácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali 579 830 nocí  a tu  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 24,9 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 3,0 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

[:en] 

(Žilina, 18.8.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku 2015 zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 194 959 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 23,8 % z ubytovaných návštevníkov v rámci Slovenskej republiky. Žilinský kraj sa týmto počtom dostal tesne za Bratislavský kraj.

Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji domáci návštevníci tvorili 64,4 % (125 543) a zahraniční návštevníci 35,6 % (69 416).

Medziročne oproti 1. štvrťroku 2014 sa počet návštevníkov spolu v Žilinskom kraji zvýšil o 5,9 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 12,9 %  a počet zahraničných návštevníkov sa znížil o 4,8 %.

 

„Veľmi nás teší nárast počtu návštevníkov nášho kraja i to, že sa viac ako o 12 % zvýšila návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji budú i naďalej svojimi aktivitami pracovať na marketingu a propagácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali 579 830 nocí  a tu  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 24,9 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 3,0 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

????????????????????????????????????

mala fatra.pdf

 [:pl] 

(Žilina, 18.8.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku 2015 zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 194 959 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 23,8 % z ubytovaných návštevníkov v rámci Slovenskej republiky. Žilinský kraj sa týmto počtom dostal tesne za Bratislavský kraj.

Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji domáci návštevníci tvorili 64,4 % (125 543) a zahraniční návštevníci 35,6 % (69 416).

Medziročne oproti 1. štvrťroku 2014 sa počet návštevníkov spolu v Žilinskom kraji zvýšil o 5,9 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 12,9 %  a počet zahraničných návštevníkov sa znížil o 4,8 %.

 

„Veľmi nás teší nárast počtu návštevníkov nášho kraja i to, že sa viac ako o 12 % zvýšila návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji budú i naďalej svojimi aktivitami pracovať na marketingu a propagácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali 579 830 nocí  a tu  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 24,9 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 3,0 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

????????????????????????????????????

mala fatra.pdf

 [:ru] 

(Žilina, 18.8.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku 2015 zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 194 959 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 23,8 % z ubytovaných návštevníkov v rámci Slovenskej republiky. Žilinský kraj sa týmto počtom dostal tesne za Bratislavský kraj.

Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji domáci návštevníci tvorili 64,4 % (125 543) a zahraniční návštevníci 35,6 % (69 416).

Medziročne oproti 1. štvrťroku 2014 sa počet návštevníkov spolu v Žilinskom kraji zvýšil o 5,9 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 12,9 %  a počet zahraničných návštevníkov sa znížil o 4,8 %.

 

„Veľmi nás teší nárast počtu návštevníkov nášho kraja i to, že sa viac ako o 12 % zvýšila návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji budú i naďalej svojimi aktivitami pracovať na marketingu a propagácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali 579 830 nocí  a tu  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 24,9 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 3,0 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

????????????????????????????????????

mala fatra.pdf

 [:hu] 

(Žilina, 18.8.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR v 1. štvrťroku 2015 zariadenia cestovného ruchu v Žilinskom kraji ubytovali 194 959 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 23,8 % z ubytovaných návštevníkov v rámci Slovenskej republiky. Žilinský kraj sa týmto počtom dostal tesne za Bratislavský kraj.

Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji domáci návštevníci tvorili 64,4 % (125 543) a zahraniční návštevníci 35,6 % (69 416).

Medziročne oproti 1. štvrťroku 2014 sa počet návštevníkov spolu v Žilinskom kraji zvýšil o 5,9 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 12,9 %  a počet zahraničných návštevníkov sa znížil o 4,8 %.

 

„Veľmi nás teší nárast počtu návštevníkov nášho kraja i to, že sa viac ako o 12 % zvýšila návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji budú i naďalej svojimi aktivitami pracovať na marketingu a propagácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali 579 830 nocí  a tu  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 24,9 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 3,0 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

????????????????????????????????????

mala fatra.pdf

 [:]