ŽILINSKÝ KRAJ ZAZNAMENAL NÁRAST POČTU NÁVŠTEVNÍKOV

[:sk](Žilina, 14.10.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR zaznamenal v 1. polroku 2015 Žilinský kraj nárast počtu návštevníkov.  Zariadenia cestovného ruchu ubytovali 376 799 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 19,9 % z ubytovaných v rámci Slovenskej republiky. Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji tvorili domáci  68,3 % (257 459) a zahraniční návštevníci 31,7 % (119 340).

Medziročne oproti 1. polroku  2014 sa počet návštevníkov spolu v kraji zvýšil o 9,4 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 14,4 %  a počet zahraničných návštevníkov je rovnaký ako v roku 2014 .

„Sme radi, že po miernej stagnácií v minulom roku, nám návštevnosť v tomto období  rastie. Zvlášť sa veľmi tešíme z  nárastu počtu domácich – slovenských návštevníkov nášho kraja, kde sa nám návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami zvýšila o 14,4 % ,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „podpora  domáceho, ale i zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom marketingu a propagácie je pre organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji prvoradá a budeme sa i naďalej snažiť svojimi aktivitami pracovať na prezentácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali takmer 1 043 tis. nocí   a v tomto  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 20,1 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 2,8 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.
[:en](Žilina, 14.10.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR zaznamenal v 1. polroku 2015 Žilinský kraj nárast počtu návštevníkov.  Zariadenia cestovného ruchu ubytovali 376 799 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 19,9 % z ubytovaných v rámci Slovenskej republiky. Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji tvorili domáci  68,3 % (257 459) a zahraniční návštevníci 31,7 % (119 340).

Medziročne oproti 1. polroku  2014 sa počet návštevníkov spolu v kraji zvýšil o 9,4 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 14,4 %  a počet zahraničných návštevníkov je rovnaký ako v roku 2014 .

cestovny_ruch_1

„Sme radi, že po miernej stagnácií v minulom roku, nám návštevnosť v tomto období  rastie. Zvlášť sa veľmi tešíme z  nárastu počtu domácich – slovenských návštevníkov nášho kraja, kde sa nám návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami zvýšila o 14,4 % ,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „podpora  domáceho, ale i zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom marketingu a propagácie je pre organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji prvoradá a budeme sa i naďalej snažiť svojimi aktivitami pracovať na prezentácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

 cestovny_ruch_2

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali takmer 1 043 tis. nocí   a v tomto  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 20,1 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 2,8 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

 

 [:pl](Žilina, 14.10.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR zaznamenal v 1. polroku 2015 Žilinský kraj nárast počtu návštevníkov.  Zariadenia cestovného ruchu ubytovali 376 799 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 19,9 % z ubytovaných v rámci Slovenskej republiky. Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji tvorili domáci  68,3 % (257 459) a zahraniční návštevníci 31,7 % (119 340).

Medziročne oproti 1. polroku  2014 sa počet návštevníkov spolu v kraji zvýšil o 9,4 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 14,4 %  a počet zahraničných návštevníkov je rovnaký ako v roku 2014 .

cestovny_ruch_1

„Sme radi, že po miernej stagnácií v minulom roku, nám návštevnosť v tomto období  rastie. Zvlášť sa veľmi tešíme z  nárastu počtu domácich – slovenských návštevníkov nášho kraja, kde sa nám návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami zvýšila o 14,4 % ,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „podpora  domáceho, ale i zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom marketingu a propagácie je pre organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji prvoradá a budeme sa i naďalej snažiť svojimi aktivitami pracovať na prezentácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

 cestovny_ruch_2

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali takmer 1 043 tis. nocí   a v tomto  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 20,1 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 2,8 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

 

 [:ru](Žilina, 14.10.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR zaznamenal v 1. polroku 2015 Žilinský kraj nárast počtu návštevníkov.  Zariadenia cestovného ruchu ubytovali 376 799 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 19,9 % z ubytovaných v rámci Slovenskej republiky. Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji tvorili domáci  68,3 % (257 459) a zahraniční návštevníci 31,7 % (119 340).

Medziročne oproti 1. polroku  2014 sa počet návštevníkov spolu v kraji zvýšil o 9,4 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 14,4 %  a počet zahraničných návštevníkov je rovnaký ako v roku 2014 .

cestovny_ruch_1

„Sme radi, že po miernej stagnácií v minulom roku, nám návštevnosť v tomto období  rastie. Zvlášť sa veľmi tešíme z  nárastu počtu domácich – slovenských návštevníkov nášho kraja, kde sa nám návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami zvýšila o 14,4 % ,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „podpora  domáceho, ale i zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom marketingu a propagácie je pre organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji prvoradá a budeme sa i naďalej snažiť svojimi aktivitami pracovať na prezentácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

 cestovny_ruch_2

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali takmer 1 043 tis. nocí   a v tomto  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 20,1 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 2,8 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

 

 [:hu](Žilina, 14.10.2015 )  Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR zaznamenal v 1. polroku 2015 Žilinský kraj nárast počtu návštevníkov.  Zariadenia cestovného ruchu ubytovali 376 799 návštevníkov, čo predstavuje druhý najvyšší podiel 19,9 % z ubytovaných v rámci Slovenskej republiky. Z celkového počtu návštevníkov v Žilinskom kraji tvorili domáci  68,3 % (257 459) a zahraniční návštevníci 31,7 % (119 340).

Medziročne oproti 1. polroku  2014 sa počet návštevníkov spolu v kraji zvýšil o 9,4 %. Počet domácich návštevníkov zo Slovenska sa zvýšil o 14,4 %  a počet zahraničných návštevníkov je rovnaký ako v roku 2014 .

cestovny_ruch_1

„Sme radi, že po miernej stagnácií v minulom roku, nám návštevnosť v tomto období  rastie. Zvlášť sa veľmi tešíme z  nárastu počtu domácich – slovenských návštevníkov nášho kraja, kde sa nám návštevnosť zariadení cestovného ruchu domácimi turistami zvýšila o 14,4 % ,“ informoval predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Jozef Štrba a dodal, že „podpora  domáceho, ale i zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom marketingu a propagácie je pre organizácie cestovného ruchu, ktoré sú zriadené v našom kraji prvoradá a budeme sa i naďalej snažiť svojimi aktivitami pracovať na prezentácií bohatej ponuky z oblasti cestovného ruchu.“

 cestovny_ruch_2

Návštevníci spolu v Žilinskom kraji prenocovali takmer 1 043 tis. nocí   a v tomto  je Žilinský kraj spomedzi ôsmich krajov SR na prvom mieste.

Podiel prenocovaní návštevníkov v Žilinskom kraji dosiahol 20,1 % z počtu všetkých prenocovaní v SR a priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka v Žilinskom kraji dosiahol 2,8 noci, čo je taktiež nárast oproti roku 2014.

 

 [:]