Zástupcovia českých médií v Žilinskom turistickom kraji

[:sk]

Zahraničné zastúpenie v Českej republike Ministerstva dopravy a výstavby SR v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj  a oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV  zorganizovali v dňoch 14.-16.6.17 infocestu pre  zástupcov médií z Českej republiky. Českí novinári sa oboznámili so  skvostami cestovného ruchu, kultúry, turistiky, wellness  a gastronómie v regiónoch Žilinského kraja. Teší nás rastúci počet českých turistov v Žilinskom kraji – za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 sme zaznamenali 24,6% nárast.

 

[:]