Veľtrh cestovného ruchu – GLOB Katowice 2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa už po niekoľký krát zúčastní na veľtrhu cestovného ruchu GLOB Katowice 2015,  v dňoch 27.-29.3.2015.

21. ročník veľtrhu cestovného ruchu Glob Katowice, patrí k významným európskym výstavám cestovného ruchu od roku 1994 a je určený konečnému spotrebiteľovi. Každoročne priláka veľké množstvo návštevníkov, ktorí majú o ponuku cestovného ruchu Žilinského kraja vždy veľký záujem. Krajská organizácia cestovného ruchu  sa bude prezentovať spolu so svojimi členmi  v partnerskom stánku Sliezskeho vojvodstva.