Žilinský turistický kraj na ITB Berlín

[:sk]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na ITB Berlín 9.-13.3.2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa 4.-8.3.2015 zúčastnila na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu  ITB Berlín.  Ide o  najväčší odborný medzinárodný  veľtrh cestovného ruchu svojho druhu na ktorom krajská organizácia spolu so svojimi členmi predstavili odbornej ale aj laickej verejnosti   novinky na nadchádzajúcu letnú sezónu 2015.  Najväčší záujem bol o ponuku stredísk cestovného ruchu a kúpeľov Žilinského kraja ale aj o zážitkovú a poznávaciu turistiku, mestskú turistiku  a ponuku eventov.

[:en]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na ITB Berlín 9.-13.3.2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa 4.-8.3.2015 zúčastnila na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu  ITB Berlín.  Ide o  najväčší odborný medzinárodný  veľtrh cestovného ruchu svojho druhu na ktorom krajská organizácia spolu so svojimi členmi predstavili odbornej ale aj laickej verejnosti   novinky na nadchádzajúcu letnú sezónu 2015.  Najväčší záujem bol o ponuku stredísk cestovného ruchu a kúpeľov Žilinského kraja ale aj o zážitkovú a poznávaciu turistiku, mestskú turistiku  a ponuku eventov.

20150305_114345 20150305_114400 20150306_115108[:pl]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na ITB Berlín 9.-13.3.2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa 4.-8.3.2015 zúčastnila na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu  ITB Berlín.  Ide o  najväčší odborný medzinárodný  veľtrh cestovného ruchu svojho druhu na ktorom krajská organizácia spolu so svojimi členmi predstavili odbornej ale aj laickej verejnosti   novinky na nadchádzajúcu letnú sezónu 2015.  Najväčší záujem bol o ponuku stredísk cestovného ruchu a kúpeľov Žilinského kraja ale aj o zážitkovú a poznávaciu turistiku, mestskú turistiku  a ponuku eventov.

20150305_114345 20150305_114400 20150306_115108[:ru]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na ITB Berlín 9.-13.3.2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa 4.-8.3.2015 zúčastnila na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu  ITB Berlín.  Ide o  najväčší odborný medzinárodný  veľtrh cestovného ruchu svojho druhu na ktorom krajská organizácia spolu so svojimi členmi predstavili odbornej ale aj laickej verejnosti   novinky na nadchádzajúcu letnú sezónu 2015.  Najväčší záujem bol o ponuku stredísk cestovného ruchu a kúpeľov Žilinského kraja ale aj o zážitkovú a poznávaciu turistiku, mestskú turistiku  a ponuku eventov.

20150305_114345 20150305_114400 20150306_115108[:hu]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na ITB Berlín 9.-13.3.2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa 4.-8.3.2015 zúčastnila na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu  ITB Berlín.  Ide o  najväčší odborný medzinárodný  veľtrh cestovného ruchu svojho druhu na ktorom krajská organizácia spolu so svojimi členmi predstavili odbornej ale aj laickej verejnosti   novinky na nadchádzajúcu letnú sezónu 2015.  Najväčší záujem bol o ponuku stredísk cestovného ruchu a kúpeľov Žilinského kraja ale aj o zážitkovú a poznávaciu turistiku, mestskú turistiku  a ponuku eventov.

20150305_114345 20150305_114400 20150306_115108[:]