Kostol sv. Štefana Kráľa, Žilina

 Žilinský kraj, okres Žilina

Neskororománsky Kostol sv. Štefana Kráľa je zrejme vôbec najstaršou architektonickou pamiatkou Žiliny a patrí k najstarším stavbám svojho druhu na severozápadnom Slovensku.

Traduje sa, že tento kostol dal postaviť prvý uhorský kráľ sv. Štefan I. asi okolo roku 1025. Niektorí autori datujú obdobie vzniku kostola okolo rokov 1200 až 1250, no podľa niektorých skutočností nemožno vylúčiť, že to bolo aj skôr. V okolí kostola sa nachádzalo 6-7 menších stredovekých osád, datovaných  do obdobia 10. – 13. storočia, známych pod názvom „Terra de Selinan“ (Zem Žiliny). V období okolo roku 1300 vznikli v apside nástenné fresky zobrazujúce Krista a apoštolov a fresky umiestnené v klenbe kostola sa datujú do obdobia druhej polovice 15.storočia.

Kostol prešiel rozsiahlymi prestavbami a v počiatkoch 19. storočia slúžil aj ako vojenský sklad. Posledné rekonštrukcie a významné reštaurovanie interiéru z r. 2008-2009 priniesli odkrytie vysoko hodnotnej výtvarnej vrstvy stredovekej výzdoby. Je ňou napríklad aj postava Krista, ktorá sa nachádza v mandorle na strope klenby chóru.

Povedľa kostola, v ohraničenom areáli tejto vzácnej pamiatky, sa nachádza otvorená kaplnka, postavená pravdepodobne v 16. storočí. Jej gotické jadro je z kameňa a pri západnom pilieri má pristavenú šesťbokú kazateľnicu.

 

Ako sa sem dostať? 

Kostol nájdete v miestnej časti Dolné Rudiny na ulici s názvom Závodská cesta.

 

Kde parkovať?

Na parkovisku vedľa kostola.

 


  Aktuálne počasie

ŽILINA WEATHER

  Všeobecné informácie


DOPRAVA
Auto   Vlak    Autobus


Galéria:
Mohlo by Vás zaujímaťAverage:(average: 5 out of 5. Total: 2)

Plte na Váhu

 Horné Považie
7 km   0:50 h - 1:15 h
ľahká
náročnosť


Instagram

#zilinskyturistickykraj