(Slovenčina) Výstava Region Tour Expo Trenčín 10. – 12. 5. 2012

Leider ist der Eintrag nur auf Slowakisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

KOCR Žilinský turistický kraj so svojimi členmi – oblastnými organizáciami cestovného ruchu Kysuce, REGION LIPTOV, Klaster Orava, Rajecká dolina a Malá Fatra prezentovali potenciál cestovného ruchu v dňoch 10.-12.5.2012 v spoločnej expozícii na  1. ročníku výstavy cezhraničného cestovného ruchu Region Tour  Expo 2012 v Trenčíne. Súčasťou uvedenej výstavy bolo i zaujímavé kultúrne podujatie, zamerané na zachovanie ľudových tradícií s názvom Májový jarmok remesiel. Žilinský kraj prezentovali na jarmoku ľudoví umelci – pernikárka, drotár, umelecký kováč, výrobca ľudových hudobných nástrojov, brašnár  z regiónov Kysuce a Liptov. Súčasťou výstavy bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže „Klenoty pohraničia“ v ktorej za slovenské klenoty uspel za Žilinský kraj – Oravský hrad – 2. miesto za Bojnickým zámkom a mestom Piešťany. Cieľom regionálnej výstavy cestovného ruchu Region Tour  Expo 2012 s podtitulom „Dovolenka pre všetkých“ bolo podporiť zintenzívnenie cestovného ruchu so zameraním na cezhraničnú spoluprácu krajov Slovenska a Českej republiky.#zilinskyturistickykraj