International Fair of Industrial Heritage and Underground Tourism Zabrze – 11.- 12. 5.2012

[:sk]KOCR Žilinský turistický kraj prezentovala  potenciál cestovného ruchu na medzinárodnej výstave priemyselného dedičstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-12. 5. 2012 v meste Zabrze pod záštitou Svetovej organizácie cestovného ruchu a Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Záujem poľských turistov bol zameraný predovšetkým na produkty cestovného ruchu so zameraním na kúpele a aquaparky, ponuku kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, strediská CR a turistiku.

 

[:en]KOCR Žilinský turistický kraj prezentovala  potenciál cestovného ruchu na medzinárodnej výstave priemyselného dedičstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-12. 5. 2012 v meste Zabrze pod záštitou Svetovej organizácie cestovného ruchu a Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Záujem poľských turistov bol zameraný predovšetkým na produkty cestovného ruchu so zameraním na kúpele a aquaparky, ponuku kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, strediská CR a turistiku.

    [:pl]KOCR Žilinský turistický kraj prezentovala  potenciál cestovného ruchu na medzinárodnej výstave priemyselného dedičstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-12. 5. 2012 v meste Zabrze pod záštitou Svetovej organizácie cestovného ruchu a Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Záujem poľských turistov bol zameraný predovšetkým na produkty cestovného ruchu so zameraním na kúpele a aquaparky, ponuku kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, strediská CR a turistiku.

    [:ru]KOCR Žilinský turistický kraj prezentovala  potenciál cestovného ruchu na medzinárodnej výstave priemyselného dedičstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-12. 5. 2012 v meste Zabrze pod záštitou Svetovej organizácie cestovného ruchu a Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Záujem poľských turistov bol zameraný predovšetkým na produkty cestovného ruchu so zameraním na kúpele a aquaparky, ponuku kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, strediská CR a turistiku.

    [:hu]KOCR Žilinský turistický kraj prezentovala  potenciál cestovného ruchu na medzinárodnej výstave priemyselného dedičstva, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11.-12. 5. 2012 v meste Zabrze pod záštitou Svetovej organizácie cestovného ruchu a Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Záujem poľských turistov bol zameraný predovšetkým na produkty cestovného ruchu so zameraním na kúpele a aquaparky, ponuku kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, strediská CR a turistiku.

    [:]