Výstava Region Tour Expo Trenčín 10. – 12. 5. 2012

[:sk]KOCR Žilinský turistický kraj so svojimi členmi – oblastnými organizáciami cestovného ruchu Kysuce, REGION LIPTOV, Klaster Orava, Rajecká dolina a Malá Fatra prezentovali potenciál cestovného ruchu v dňoch 10.-12.5.2012 v spoločnej expozícii na  1. ročníku výstavy cezhraničného cestovného ruchu Region Tour  Expo 2012 v Trenčíne. Súčasťou uvedenej výstavy bolo i zaujímavé kultúrne podujatie, zamerané na zachovanie ľudových tradícií s názvom Májový jarmok remesiel. Žilinský kraj prezentovali na jarmoku ľudoví umelci – pernikárka, drotár, umelecký kováč, výrobca ľudových hudobných nástrojov, brašnár  z regiónov Kysuce a Liptov. Súčasťou výstavy bolo i slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže „Klenoty pohraničia“ v ktorej za slovenské klenoty uspel za Žilinský kraj – Oravský hrad – 2. miesto za Bojnickým zámkom a mestom Piešťany. Cieľom regionálnej výstavy cestovného ruchu Region Tour  Expo 2012 s podtitulom „Dovolenka pre všetkých“ bolo podporiť zintenzívnenie cestovného ruchu so zameraním na cezhraničnú spoluprácu krajov Slovenska a Českej republiky.

[:]