Jedinečná publikácia je na svete…

[:sk]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj uvádza do života knihu s názvom Po stopách hrdinov II. svetovej vojny.  Okrem textov, ktoré obsahujú stručný popis histórie a svedectvá bojov z jednotlivých regiónov Žilinského kraja, obsahuje kniha aj zmapovanie existujúcich pamätníkov, pomníkov, cintorínov a iných významných pamiatok vojnových hrdinov reálne dostupných pre návštevníkov Žilinského kraja. Súčasťou knihy je aj mapa kraja s označením uvedených lokalít. Kniha bola vydaná v odbornej spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku.

Cieľom vydania tejto knihy je zachovanie pamiatky obetí II. svetovej vojny v regiónoch Žilinského kraja, podpora výchovy nových generácií  a objektívne vnímanie histórie z dejín II. svetovej vojny, nakoľko dôsledky vojny sú pociťované a viditeľné dodnes. Do mnohých rodín sa nevrátili otcovia, synovia, starí otcovia, dcéry, mamy a staré mamy.

Vnímame, že veľký význam má zachovanie tejto histórie aj pre cestovný ruch, najmä pre návštevníkov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, ale i Francúzska. Veľa rodín z uvedených štátov navštevuje náš kraj a Slovensko práve z dôvodu navštívenia miest, kde kedysi dávno bojovali a sú pochovaní ich príbuzní.

Brožúra: Zobraziť | Mapa: Zobraziť

Z knihy Po stopách hrdinov II. svetovej vojny :

„…. nezabúdajme! Odpustiť môžeme, ale zabudnúť nesmieme. Za našu slobodu položilo život 60 659 vojakov Sovietskej armády, 10 435 vojakov Rumunskej armády a 1 736 vojakov 1.čs. armádneho zboru. Povstaleckých obetí bolo viac ako 5 300. V dôsledku rasového prenasledovania a rôznych foriem protifašistického odboja bolo do koncentračných táborov odvlečených viac ako 80 000 občanov Slovenska, z nich skoro 70 000 zahynulo. Počet obyvateľov Slovenska sa v dôsledku vojnových udalosti a represívnych rasových opatrení oproti predvojnovému stavu znížil o viac ako 150 000. Vysoká bola daň za oslobodenie severozápadného Slovenska. Večne ju budú pripomínať pomníky, pamätníky, hroby a pamätné tabule po celom Žilinskom kraji.“     

 [:en]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj uvádza do života knihu s názvom Po stopách hrdinov II. svetovej vojny.  Okrem textov, ktoré obsahujú stručný popis histórie a svedectvá bojov z jednotlivých regiónov Žilinského kraja, obsahuje kniha aj zmapovanie existujúcich pamätníkov, pomníkov, cintorínov a iných významných pamiatok vojnových hrdinov reálne dostupných pre návštevníkov Žilinského kraja. Súčasťou knihy je aj mapa kraja s označením uvedených lokalít. Kniha bola vydaná v odbornej spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku.

Cieľom vydania tejto knihy je zachovanie pamiatky obetí II. svetovej vojny v regiónoch Žilinského kraja, podpora výchovy nových generácií  a objektívne vnímanie histórie z dejín II. svetovej vojny, nakoľko dôsledky vojny sú pociťované a viditeľné dodnes. Do mnohých rodín sa nevrátili otcovia, synovia, starí otcovia, dcéry, mamy a staré mamy.

Vnímame, že veľký význam má zachovanie tejto histórie aj pre cestovný ruch, najmä pre návštevníkov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, ale i Francúzska. Veľa rodín z uvedených štátov navštevuje náš kraj a Slovensko práve z dôvodu navštívenia miest, kde kedysi dávno bojovali a sú pochovaní ich príbuzní.

Brožúra: Zobraziť | Mapa: Zobraziť

Z knihy Po stopách hrdinov II. svetovej vojny :

„…. nezabúdajme! Odpustiť môžeme, ale zabudnúť nesmieme. Za našu slobodu položilo život 60 659 vojakov Sovietskej armády, 10 435 vojakov Rumunskej armády a 1 736 vojakov 1.čs. armádneho zboru. Povstaleckých obetí bolo viac ako 5 300. V dôsledku rasového prenasledovania a rôznych foriem protifašistického odboja bolo do koncentračných táborov odvlečených viac ako 80 000 občanov Slovenska, z nich skoro 70 000 zahynulo. Počet obyvateľov Slovenska sa v dôsledku vojnových udalosti a represívnych rasových opatrení oproti predvojnovému stavu znížil o viac ako 150 000. Vysoká bola daň za oslobodenie severozápadného Slovenska. Večne ju budú pripomínať pomníky, pamätníky, hroby a pamätné tabule po celom Žilinskom kraji.“     

 [:pl]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj uvádza do života knihu s názvom Po stopách hrdinov II. svetovej vojny.  Okrem textov, ktoré obsahujú stručný popis histórie a svedectvá bojov z jednotlivých regiónov Žilinského kraja, obsahuje kniha aj zmapovanie existujúcich pamätníkov, pomníkov, cintorínov a iných významných pamiatok vojnových hrdinov reálne dostupných pre návštevníkov Žilinského kraja. Súčasťou knihy je aj mapa kraja s označením uvedených lokalít. Kniha bola vydaná v odbornej spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku.

Cieľom vydania tejto knihy je zachovanie pamiatky obetí II. svetovej vojny v regiónoch Žilinského kraja, podpora výchovy nových generácií  a objektívne vnímanie histórie z dejín II. svetovej vojny, nakoľko dôsledky vojny sú pociťované a viditeľné dodnes. Do mnohých rodín sa nevrátili otcovia, synovia, starí otcovia, dcéry, mamy a staré mamy.

Vnímame, že veľký význam má zachovanie tejto histórie aj pre cestovný ruch, najmä pre návštevníkov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, ale i Francúzska. Veľa rodín z uvedených štátov navštevuje náš kraj a Slovensko práve z dôvodu navštívenia miest, kde kedysi dávno bojovali a sú pochovaní ich príbuzní.

Brožúra: Zobraziť | Mapa: Zobraziť

Z knihy Po stopách hrdinov II. svetovej vojny :

„…. nezabúdajme! Odpustiť môžeme, ale zabudnúť nesmieme. Za našu slobodu položilo život 60 659 vojakov Sovietskej armády, 10 435 vojakov Rumunskej armády a 1 736 vojakov 1.čs. armádneho zboru. Povstaleckých obetí bolo viac ako 5 300. V dôsledku rasového prenasledovania a rôznych foriem protifašistického odboja bolo do koncentračných táborov odvlečených viac ako 80 000 občanov Slovenska, z nich skoro 70 000 zahynulo. Počet obyvateľov Slovenska sa v dôsledku vojnových udalosti a represívnych rasových opatrení oproti predvojnovému stavu znížil o viac ako 150 000. Vysoká bola daň za oslobodenie severozápadného Slovenska. Večne ju budú pripomínať pomníky, pamätníky, hroby a pamätné tabule po celom Žilinskom kraji.“     

 [:ru]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj uvádza do života knihu s názvom Po stopách hrdinov II. svetovej vojny.  Okrem textov, ktoré obsahujú stručný popis histórie a svedectvá bojov z jednotlivých regiónov Žilinského kraja, obsahuje kniha aj zmapovanie existujúcich pamätníkov, pomníkov, cintorínov a iných významných pamiatok vojnových hrdinov reálne dostupných pre návštevníkov Žilinského kraja. Súčasťou knihy je aj mapa kraja s označením uvedených lokalít. Kniha bola vydaná v odbornej spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku.

Cieľom vydania tejto knihy je zachovanie pamiatky obetí II. svetovej vojny v regiónoch Žilinského kraja, podpora výchovy nových generácií  a objektívne vnímanie histórie z dejín II. svetovej vojny, nakoľko dôsledky vojny sú pociťované a viditeľné dodnes. Do mnohých rodín sa nevrátili otcovia, synovia, starí otcovia, dcéry, mamy a staré mamy.

Vnímame, že veľký význam má zachovanie tejto histórie aj pre cestovný ruch, najmä pre návštevníkov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, ale i Francúzska. Veľa rodín z uvedených štátov navštevuje náš kraj a Slovensko práve z dôvodu navštívenia miest, kde kedysi dávno bojovali a sú pochovaní ich príbuzní.

Brožúra: Zobraziť | Mapa: Zobraziť

Z knihy Po stopách hrdinov II. svetovej vojny :

„…. nezabúdajme! Odpustiť môžeme, ale zabudnúť nesmieme. Za našu slobodu položilo život 60 659 vojakov Sovietskej armády, 10 435 vojakov Rumunskej armády a 1 736 vojakov 1.čs. armádneho zboru. Povstaleckých obetí bolo viac ako 5 300. V dôsledku rasového prenasledovania a rôznych foriem protifašistického odboja bolo do koncentračných táborov odvlečených viac ako 80 000 občanov Slovenska, z nich skoro 70 000 zahynulo. Počet obyvateľov Slovenska sa v dôsledku vojnových udalosti a represívnych rasových opatrení oproti predvojnovému stavu znížil o viac ako 150 000. Vysoká bola daň za oslobodenie severozápadného Slovenska. Večne ju budú pripomínať pomníky, pamätníky, hroby a pamätné tabule po celom Žilinskom kraji.“     

 [:hu]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj uvádza do života knihu s názvom Po stopách hrdinov II. svetovej vojny.  Okrem textov, ktoré obsahujú stručný popis histórie a svedectvá bojov z jednotlivých regiónov Žilinského kraja, obsahuje kniha aj zmapovanie existujúcich pamätníkov, pomníkov, cintorínov a iných významných pamiatok vojnových hrdinov reálne dostupných pre návštevníkov Žilinského kraja. Súčasťou knihy je aj mapa kraja s označením uvedených lokalít. Kniha bola vydaná v odbornej spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku.

Cieľom vydania tejto knihy je zachovanie pamiatky obetí II. svetovej vojny v regiónoch Žilinského kraja, podpora výchovy nových generácií  a objektívne vnímanie histórie z dejín II. svetovej vojny, nakoľko dôsledky vojny sú pociťované a viditeľné dodnes. Do mnohých rodín sa nevrátili otcovia, synovia, starí otcovia, dcéry, mamy a staré mamy.

Vnímame, že veľký význam má zachovanie tejto histórie aj pre cestovný ruch, najmä pre návštevníkov z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, ale i Francúzska. Veľa rodín z uvedených štátov navštevuje náš kraj a Slovensko práve z dôvodu navštívenia miest, kde kedysi dávno bojovali a sú pochovaní ich príbuzní.

Brožúra: Zobraziť | Mapa: Zobraziť

Z knihy Po stopách hrdinov II. svetovej vojny :

„…. nezabúdajme! Odpustiť môžeme, ale zabudnúť nesmieme. Za našu slobodu položilo život 60 659 vojakov Sovietskej armády, 10 435 vojakov Rumunskej armády a 1 736 vojakov 1.čs. armádneho zboru. Povstaleckých obetí bolo viac ako 5 300. V dôsledku rasového prenasledovania a rôznych foriem protifašistického odboja bolo do koncentračných táborov odvlečených viac ako 80 000 občanov Slovenska, z nich skoro 70 000 zahynulo. Počet obyvateľov Slovenska sa v dôsledku vojnových udalosti a represívnych rasových opatrení oproti predvojnovému stavu znížil o viac ako 150 000. Vysoká bola daň za oslobodenie severozápadného Slovenska. Večne ju budú pripomínať pomníky, pamätníky, hroby a pamätné tabule po celom Žilinskom kraji.“     

 [:]