Valné zhromaždenie zilinskyturistickykraj

[:sk]zo zasadnutia  valného zhromaždenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj konaného dňa 14.10.2013 o 13,00 hod. v sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja,  Komenského 48, 011 09 Žilina.

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja dňa 14.10.2013 sa na valnom zhromaždení stretli predsedovia a výkonní riaditelia  členov krajskej organizácie cestovného ruchu  Žilinský turistický kraj. V programe valného zhromaždenia boli prerokované aktuálne informácie o plnení plánu činnosti a čerpaní rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za obdobie január – september 2013. Odzneli a boli prerokované  informácie o zrealizovaných ale aj pripravovaných aktivitách tohto roku.  Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ing. Iveta Chabadová zároveň všetkých zástupcov informovala o pripravovanom  pracovnom workshope (29.10.2013), ktorý organizuje krajská organizácia Žilinský turistický  kraj pre oblastné organizácie Žilinského turistického kraja a ich členov. Cieľom je vzájomne sa informovať o realizovaných najzaujímavejších aktivitách jednotlivých organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja za posledné obdobie  rokov 2012 a 2013,  ako aj prerokovanie tém na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 [:en]zo zasadnutia  valného zhromaždenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj konaného dňa 14.10.2013 o 13,00 hod. v sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja,  Komenského 48, 011 09 Žilina.


P1060173

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja dňa 14.10.2013 sa na valnom zhromaždení stretli predsedovia a výkonní riaditelia  členov krajskej organizácie cestovného ruchu  Žilinský turistický kraj. V programe valného zhromaždenia boli prerokované aktuálne informácie o plnení plánu činnosti a čerpaní rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za obdobie január – september 2013. Odzneli a boli prerokované  informácie o zrealizovaných ale aj pripravovaných aktivitách tohto roku.  Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ing. Iveta Chabadová zároveň všetkých zástupcov informovala o pripravovanom  pracovnom workshope (29.10.2013), ktorý organizuje krajská organizácia Žilinský turistický  kraj pre oblastné organizácie Žilinského turistického kraja a ich členov. Cieľom je vzájomne sa informovať o realizovaných najzaujímavejších aktivitách jednotlivých organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja za posledné obdobie  rokov 2012 a 2013,  ako aj prerokovanie tém na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 [:pl]zo zasadnutia  valného zhromaždenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj konaného dňa 14.10.2013 o 13,00 hod. v sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja,  Komenského 48, 011 09 Žilina.


P1060173

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja dňa 14.10.2013 sa na valnom zhromaždení stretli predsedovia a výkonní riaditelia  členov krajskej organizácie cestovného ruchu  Žilinský turistický kraj. V programe valného zhromaždenia boli prerokované aktuálne informácie o plnení plánu činnosti a čerpaní rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za obdobie január – september 2013. Odzneli a boli prerokované  informácie o zrealizovaných ale aj pripravovaných aktivitách tohto roku.  Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ing. Iveta Chabadová zároveň všetkých zástupcov informovala o pripravovanom  pracovnom workshope (29.10.2013), ktorý organizuje krajská organizácia Žilinský turistický  kraj pre oblastné organizácie Žilinského turistického kraja a ich členov. Cieľom je vzájomne sa informovať o realizovaných najzaujímavejších aktivitách jednotlivých organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja za posledné obdobie  rokov 2012 a 2013,  ako aj prerokovanie tém na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 [:ru]zo zasadnutia  valného zhromaždenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj konaného dňa 14.10.2013 o 13,00 hod. v sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja,  Komenského 48, 011 09 Žilina.


P1060173

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja dňa 14.10.2013 sa na valnom zhromaždení stretli predsedovia a výkonní riaditelia  členov krajskej organizácie cestovného ruchu  Žilinský turistický kraj. V programe valného zhromaždenia boli prerokované aktuálne informácie o plnení plánu činnosti a čerpaní rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za obdobie január – september 2013. Odzneli a boli prerokované  informácie o zrealizovaných ale aj pripravovaných aktivitách tohto roku.  Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ing. Iveta Chabadová zároveň všetkých zástupcov informovala o pripravovanom  pracovnom workshope (29.10.2013), ktorý organizuje krajská organizácia Žilinský turistický  kraj pre oblastné organizácie Žilinského turistického kraja a ich členov. Cieľom je vzájomne sa informovať o realizovaných najzaujímavejších aktivitách jednotlivých organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja za posledné obdobie  rokov 2012 a 2013,  ako aj prerokovanie tém na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 [:hu]zo zasadnutia  valného zhromaždenia Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj konaného dňa 14.10.2013 o 13,00 hod. v sídle Úradu Žilinského samosprávneho kraja,  Komenského 48, 011 09 Žilina.


P1060173

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja dňa 14.10.2013 sa na valnom zhromaždení stretli predsedovia a výkonní riaditelia  členov krajskej organizácie cestovného ruchu  Žilinský turistický kraj. V programe valného zhromaždenia boli prerokované aktuálne informácie o plnení plánu činnosti a čerpaní rozpočtu krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za obdobie január – september 2013. Odzneli a boli prerokované  informácie o zrealizovaných ale aj pripravovaných aktivitách tohto roku.  Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj Ing. Iveta Chabadová zároveň všetkých zástupcov informovala o pripravovanom  pracovnom workshope (29.10.2013), ktorý organizuje krajská organizácia Žilinský turistický  kraj pre oblastné organizácie Žilinského turistického kraja a ich členov. Cieľom je vzájomne sa informovať o realizovaných najzaujímavejších aktivitách jednotlivých organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja za posledné obdobie  rokov 2012 a 2013,  ako aj prerokovanie tém na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

 [:]

Instagram

#zilinskyturistickykraj