Žilinský kraj na Československých dňoch v Plzni

[:sk]Spoločným cieľom všetkých účastníkov jubilejného 10.ročníka Československých dní v Plzni v dňoch 27. – 28.10.2013 bolo čo najlepšie a najvýstižnejšie odprezentovať a ponúknuť svoj región, zvyky, tradície, kuchyňu a kultúru pre návštevníkov z Česka.  To sa podarilo aj krajskej organizácii cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorá prišla s ponukou jedinečnej dovolenky v Žilinskom kraji nielen v neopakovateľnej prírode, ale i s ponukou kvalitných služieb, gastronómie a kultúry.

Teší nás veľký záujem českých turistov o náš kraj. Z pohľadu štatistiky stále patria k najväčšej skupine zahraničných návštevníkov. Máme spoločnú minulosť a nedelí nás jazyková bariéra, preto venujeme tomuto trhu zvýšenú pozornosť. Veríme, že sa k nám český turisti budú stále radi vracať a ich počet sa bude neustále zvyšovať “ , uviedol predseda KOCR ŽTK Ing. Jozef Štrba.

Festival Česko-Slovenské dni sa konal pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Ing. Petra Brňa, hejtmana Plzeňského kraja  Milana Chovanca a primátorov miest Plzne Martina Baxu a partnerského mesta Žiliny Igora Chomu.

Česko-Slovenské dni v Plzni sú svojím obsahom najväčším podujatím v Českej republike, preto účasť krajskej organizácie ŽTK na tomto podujatí bola výborná príležitosť  prezentácie nášho jedinečného kraja“, dodala výkonná riaditeľka KOCR ŽTK Iveta Chabadová.[:en]CSdnySpoločným cieľom všetkých účastníkov jubilejného 10.ročníka Československých dní v Plzni v dňoch 27. – 28.10.2013 bolo čo najlepšie a najvýstižnejšie odprezentovať a ponúknuť svoj región, zvyky, tradície, kuchyňu a kultúru pre návštevníkov z Česka.  To sa podarilo aj krajskej organizácii cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorá prišla s ponukou jedinečnej dovolenky v Žilinskom kraji nielen v neopakovateľnej prírode, ale i s ponukou kvalitných služieb, gastronómie a kultúry.

Teší nás veľký záujem českých turistov o náš kraj. Z pohľadu štatistiky stále patria k najväčšej skupine zahraničných návštevníkov. Máme spoločnú minulosť a nedelí nás jazyková bariéra, preto venujeme tomuto trhu zvýšenú pozornosť. Veríme, že sa k nám český turisti budú stále radi vracať a ich počet sa bude neustále zvyšovať “ , uviedol predseda KOCR ŽTK Ing. Jozef Štrba.

CSdny1Festival Česko-Slovenské dni sa konal pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Ing. Petra Brňa, hejtmana Plzeňského kraja  Milana Chovanca a primátorov miest Plzne Martina Baxu a partnerského mesta Žiliny Igora Chomu.

Česko-Slovenské dni v Plzni sú svojím obsahom najväčším podujatím v Českej republike, preto účasť krajskej organizácie ŽTK na tomto podujatí bola výborná príležitosť  prezentácie nášho jedinečného kraja“, dodala výkonná riaditeľka KOCR ŽTK Iveta Chabadová.[:pl]CSdnySpoločným cieľom všetkých účastníkov jubilejného 10.ročníka Československých dní v Plzni v dňoch 27. – 28.10.2013 bolo čo najlepšie a najvýstižnejšie odprezentovať a ponúknuť svoj región, zvyky, tradície, kuchyňu a kultúru pre návštevníkov z Česka.  To sa podarilo aj krajskej organizácii cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorá prišla s ponukou jedinečnej dovolenky v Žilinskom kraji nielen v neopakovateľnej prírode, ale i s ponukou kvalitných služieb, gastronómie a kultúry.

Teší nás veľký záujem českých turistov o náš kraj. Z pohľadu štatistiky stále patria k najväčšej skupine zahraničných návštevníkov. Máme spoločnú minulosť a nedelí nás jazyková bariéra, preto venujeme tomuto trhu zvýšenú pozornosť. Veríme, že sa k nám český turisti budú stále radi vracať a ich počet sa bude neustále zvyšovať “ , uviedol predseda KOCR ŽTK Ing. Jozef Štrba.

CSdny1Festival Česko-Slovenské dni sa konal pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Ing. Petra Brňa, hejtmana Plzeňského kraja  Milana Chovanca a primátorov miest Plzne Martina Baxu a partnerského mesta Žiliny Igora Chomu.

Česko-Slovenské dni v Plzni sú svojím obsahom najväčším podujatím v Českej republike, preto účasť krajskej organizácie ŽTK na tomto podujatí bola výborná príležitosť  prezentácie nášho jedinečného kraja“, dodala výkonná riaditeľka KOCR ŽTK Iveta Chabadová.[:ru]CSdnySpoločným cieľom všetkých účastníkov jubilejného 10.ročníka Československých dní v Plzni v dňoch 27. – 28.10.2013 bolo čo najlepšie a najvýstižnejšie odprezentovať a ponúknuť svoj región, zvyky, tradície, kuchyňu a kultúru pre návštevníkov z Česka.  To sa podarilo aj krajskej organizácii cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorá prišla s ponukou jedinečnej dovolenky v Žilinskom kraji nielen v neopakovateľnej prírode, ale i s ponukou kvalitných služieb, gastronómie a kultúry.

Teší nás veľký záujem českých turistov o náš kraj. Z pohľadu štatistiky stále patria k najväčšej skupine zahraničných návštevníkov. Máme spoločnú minulosť a nedelí nás jazyková bariéra, preto venujeme tomuto trhu zvýšenú pozornosť. Veríme, že sa k nám český turisti budú stále radi vracať a ich počet sa bude neustále zvyšovať “ , uviedol predseda KOCR ŽTK Ing. Jozef Štrba.

CSdny1Festival Česko-Slovenské dni sa konal pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Ing. Petra Brňa, hejtmana Plzeňského kraja  Milana Chovanca a primátorov miest Plzne Martina Baxu a partnerského mesta Žiliny Igora Chomu.

Česko-Slovenské dni v Plzni sú svojím obsahom najväčším podujatím v Českej republike, preto účasť krajskej organizácie ŽTK na tomto podujatí bola výborná príležitosť  prezentácie nášho jedinečného kraja“, dodala výkonná riaditeľka KOCR ŽTK Iveta Chabadová.[:hu]CSdnySpoločným cieľom všetkých účastníkov jubilejného 10.ročníka Československých dní v Plzni v dňoch 27. – 28.10.2013 bolo čo najlepšie a najvýstižnejšie odprezentovať a ponúknuť svoj región, zvyky, tradície, kuchyňu a kultúru pre návštevníkov z Česka.  To sa podarilo aj krajskej organizácii cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, ktorá prišla s ponukou jedinečnej dovolenky v Žilinskom kraji nielen v neopakovateľnej prírode, ale i s ponukou kvalitných služieb, gastronómie a kultúry.

Teší nás veľký záujem českých turistov o náš kraj. Z pohľadu štatistiky stále patria k najväčšej skupine zahraničných návštevníkov. Máme spoločnú minulosť a nedelí nás jazyková bariéra, preto venujeme tomuto trhu zvýšenú pozornosť. Veríme, že sa k nám český turisti budú stále radi vracať a ich počet sa bude neustále zvyšovať “ , uviedol predseda KOCR ŽTK Ing. Jozef Štrba.

CSdny1Festival Česko-Slovenské dni sa konal pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Ing. Petra Brňa, hejtmana Plzeňského kraja  Milana Chovanca a primátorov miest Plzne Martina Baxu a partnerského mesta Žiliny Igora Chomu.

Česko-Slovenské dni v Plzni sú svojím obsahom najväčším podujatím v Českej republike, preto účasť krajskej organizácie ŽTK na tomto podujatí bola výborná príležitosť  prezentácie nášho jedinečného kraja“, dodala výkonná riaditeľka KOCR ŽTK Iveta Chabadová.[:]

Instagram

#zilinskyturistickykraj