Vzdelávanie – Zlínsky kraj – 22.-24.5.2023

Vzdelávanie bolo zamerané na spoločné zdieľanie informácií a odovzdávanie si skúseností medzi pracovníkmi z oblasti a kultúry a cestovného ruchu v Zlínskom kraji.   Nosnou témou školenia boli kultúrno-poznávací cestovný ruch, regionálne produkty, destinačný management  a spolupráca subjektov pri tvorbe atraktívneho produktu kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, ako i inovatívne príklady dobrej praxe v problematike modernizácie kultúrneho dedičstva a rozširovania doplnkových služieb kultúrnych organizácií s využitím smart riešení,  inovácií, nových technológií a sieťovania subjektov.

V Českej republike sme navštívili. pútavé expozície na zámku Buchlovice, Velehrad, Slováckom múzeu v Uherskom Hradišti, Múzeum  v Zlíne – Baťov Mrakodrap a Institut,  ako i Archeoskanzen Modrá.  Uvedené prezentácie i stretnutia priniesli účastníkom nové inšpirácie a motivácie pre skvalitnenie produktov kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a rozvoj spolupráce i s cezhraničnými  subjektmi v našich regiónoch.

Za partnerskú podporu ďakujeme Ministerstvo dopravy SR!
Viac o návšteve Slovenska: www.slovakia.travel

Instagram

#zilinskyturistickykraj