Vzdelávanie- Královohradecký kraj – 22.-25. 10. 2023

Cieľom školenia bola výmena príkladov dobrej praxe z oblasti rozvoja horských stredísk a prieniky spolupráce so správami Národných parkov, destinačného managementu a spolupráce subjektov súkromného a verejného sektora s cieľom zvyšovania návštevnosti a predlžovania počtu prenocovaní domácich i zahraničných turistov. Rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu a spolupráca s informačnými centrami i pri organizácii a príprave podujatí.  Inšpiráciu tak účastníci získali  prezentáciami, diskusiami i praktickými ukážkami v regiónoch Královohradeckého kraja – Krkonoše, Broumovsko a Hradec Králové.

Za partnerskú podporu ďakujeme Ministerstvo dopravy SR!
Viac o návšteve Slovenska: www.slovakia.travel

Instagram

#zilinskyturistickykraj