Prezentácia Žilinského kraja v čínskej provincii Sichuan

[:sk]Komplexnú ponuku cestovného ruchu Žilinského kraja prezentovala krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj v čínskej provincii Sichuan v rámci 1. ročníka Sichuan International Tourism Trade Fair, ktorý sa uskutočnil 26.-29.9.2014 v Emeishan, Leshan. Čínski návštevníci sa zaujímali o možnosti návštevy Európy i Slovenska v rámci kombinovaných pobytov v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike s možnosťou návštevy pamätihodností, ako i relaxom v kúpeľných mestách v regiónoch Žilinského kraja.
[:en]obrazokKomplexnú ponuku cestovného ruchu Žilinského kraja prezentovala krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj v čínskej provincii Sichuan v rámci 1. ročníka Sichuan International Tourism Trade Fair, ktorý sa uskutočnil 26.-29.9.2014 v Emeishan, Leshan. Čínski návštevníci sa zaujímali o možnosti návštevy Európy i Slovenska v rámci kombinovaných pobytov v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike s možnosťou návštevy pamätihodností, ako i relaxom v kúpeľných mestách v regiónoch Žilinského kraja.
[:pl]obrazokKomplexnú ponuku cestovného ruchu Žilinského kraja prezentovala krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj v čínskej provincii Sichuan v rámci 1. ročníka Sichuan International Tourism Trade Fair, ktorý sa uskutočnil 26.-29.9.2014 v Emeishan, Leshan. Čínski návštevníci sa zaujímali o možnosti návštevy Európy i Slovenska v rámci kombinovaných pobytov v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike s možnosťou návštevy pamätihodností, ako i relaxom v kúpeľných mestách v regiónoch Žilinského kraja.
[:ru]obrazokKomplexnú ponuku cestovného ruchu Žilinského kraja prezentovala krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj v čínskej provincii Sichuan v rámci 1. ročníka Sichuan International Tourism Trade Fair, ktorý sa uskutočnil 26.-29.9.2014 v Emeishan, Leshan. Čínski návštevníci sa zaujímali o možnosti návštevy Európy i Slovenska v rámci kombinovaných pobytov v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike s možnosťou návštevy pamätihodností, ako i relaxom v kúpeľných mestách v regiónoch Žilinského kraja.
[:hu]obrazokKomplexnú ponuku cestovného ruchu Žilinského kraja prezentovala krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj v čínskej provincii Sichuan v rámci 1. ročníka Sichuan International Tourism Trade Fair, ktorý sa uskutočnil 26.-29.9.2014 v Emeishan, Leshan. Čínski návštevníci sa zaujímali o možnosti návštevy Európy i Slovenska v rámci kombinovaných pobytov v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike s možnosťou návštevy pamätihodností, ako i relaxom v kúpeľných mestách v regiónoch Žilinského kraja.
[:]