Opäť u českých susedov

[:sk]V dňoch 13.-14. mája 2017 KOCR Žilinský turistický kraj navštívila najbližší prihraničný región – Moravskoslezský kraj. Tentokrát sme upriamili pozornosť na rodiny s deťmi a zavítali sme na tradičnú dlhoročnú „Starobělskú pouť“ do Ostravy-Stará Bělá. Práve na takomto podujatí, ktoré je plné atrakcií pre deti a pestrého programu, hľadáme potenciálnych návštevníkov pre našu destináciu. Rodinám s deťmi sme ponúkli aktuálne brožúry s tipmi na výlety a priamo z prvej ruky poskytli informácie o najväčších TOP atraktivitách v Žilinskom kraji, ktoré sú vhodné ako pre deti, tak aj pre samotných rodičov.

[:]