Jarná séria veľtrhov cestovného ruchu

[:sk]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bude prezentovať potenciál cestovného ruchu svojich členov – OOCR Malá Fatra, Rajecká dolina, Kysuce, Klaster Orava a REGION LIPTOV na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour Brno (17.-20.1.2013), ITF Slovakiatour (24.-27.1.2013) a Holiday World Praha (7.-10.2.2013).

Najvýznamnejším podujatím je veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour  2013, ktorý sa uskutoční tradične v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

Žilinský samosprávy kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sú partnerským regiónom 19. ročníka veľtrhu cestovného ruchu  ITF Slovakiatour 2013 a majú pre návštevníkov pripravený bohatý program so zameraním na predstavenie možností prežitia dovolenky v regiónoch Žilinského kraja.

Svoje bohaté kultúrne dedičstvo a turistický potenciál predstavia počas štyroch dní návštevníkom krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Žilinský samosprávny kraj, oblastné organizácie cestovného ruchu REGION  LIPTOV, Rajecká dolina, Malá Fatra, Kysuce, Klaster Orava ako i Turiec-Kremnicko. Zahraničné regióny ponúknu aktuálne produkty cestovného ruchu zo Sliezskeho vojvodstva, Mesta Zabrze ako i francúzskeho regiónu Saint-Etienne Métropole.

Bohatý sprievodný program v expozícii Žilinského turistického kraja bude návštevníkom prezentovať prácu umelcov – pernikárka Júlia Masnicová, drotár Juraj Šerík, umelecký sochár Jozef Rakovan, výrobcovia tradičných ľudových hudobných nástrojov Martin Brxa a Ľubomír Párička. Hudobná produkcia v expozícii predstaví terchovskú hudbu – „Ťažká muzika“, heligonkárky z Kysúc, hru na tradičných hudobných nástrojoch – fujare, píšťalách, gajdici a pastierskom rohu, ako i zaujímavý templársky program.

Pre deti má Žilinský turistický kraj pripravené animačné programy so zameraním na workshop pamäti – Maxi pexeso, Výroba čarovného hradu ako i maľovanie na tvár. V expozícii Žilinského turistického kraja ponúkneme návštevníkom i príjemné schladenie v spolupráci so spoločnosťou Kofola, a.s., rovnomenným, veľmi obľúbeným nápojom vyrábaným práve v Žilinskom kraji, ako i lahodnú chuť liptovských syrových výrobkov zo salaša Krajinka pri Ružomberku.

Na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno to bude prezentácia  v expozícii partnerského regiónu Moravskoslezského kraja a na veľtrhu Holiday World Praha v expozícii Slovenskej republiky.[:en]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bude prezentovať potenciál cestovného ruchu svojich členov – OOCR Malá Fatra, Rajecká dolina, Kysuce, Klaster Orava a REGION LIPTOV na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour Brno (17.-20.1.2013), ITF Slovakiatour (24.-27.1.2013) a Holiday World Praha (7.-10.2.2013).

Najvýznamnejším podujatím je veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour  2013, ktorý sa uskutoční tradične v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

Žilinský samosprávy kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sú partnerským regiónom 19. ročníka veľtrhu cestovného ruchu  ITF Slovakiatour 2013 a majú pre návštevníkov pripravený bohatý program so zameraním na predstavenie možností prežitia dovolenky v regiónoch Žilinského kraja.

Svoje bohaté kultúrne dedičstvo a turistický potenciál predstavia počas štyroch dní návštevníkom krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Žilinský samosprávny kraj, oblastné organizácie cestovného ruchu REGION  LIPTOV, Rajecká dolina, Malá Fatra, Kysuce, Klaster Orava ako i Turiec-Kremnicko. Zahraničné regióny ponúknu aktuálne produkty cestovného ruchu zo Sliezskeho vojvodstva, Mesta Zabrze ako i francúzskeho regiónu Saint-Etienne Métropole.

Bohatý sprievodný program v expozícii Žilinského turistického kraja bude návštevníkom prezentovať prácu umelcov – pernikárka Júlia Masnicová, drotár Juraj Šerík, umelecký sochár Jozef Rakovan, výrobcovia tradičných ľudových hudobných nástrojov Martin Brxa a Ľubomír Párička. Hudobná produkcia v expozícii predstaví terchovskú hudbu – „Ťažká muzika“, heligonkárky z Kysúc, hru na tradičných hudobných nástrojoch – fujare, píšťalách, gajdici a pastierskom rohu, ako i zaujímavý templársky program.

Pre deti má Žilinský turistický kraj pripravené animačné programy so zameraním na workshop pamäti – Maxi pexeso, Výroba čarovného hradu ako i maľovanie na tvár. V expozícii Žilinského turistického kraja ponúkneme návštevníkom i príjemné schladenie v spolupráci so spoločnosťou Kofola, a.s., rovnomenným, veľmi obľúbeným nápojom vyrábaným práve v Žilinskom kraji, ako i lahodnú chuť liptovských syrových výrobkov zo salaša Krajinka pri Ružomberku.

Na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno to bude prezentácia  v expozícii partnerského regiónu Moravskoslezského kraja a na veľtrhu Holiday World Praha v expozícii Slovenskej republiky.[:pl]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bude prezentovať potenciál cestovného ruchu svojich členov – OOCR Malá Fatra, Rajecká dolina, Kysuce, Klaster Orava a REGION LIPTOV na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour Brno (17.-20.1.2013), ITF Slovakiatour (24.-27.1.2013) a Holiday World Praha (7.-10.2.2013).

Najvýznamnejším podujatím je veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour  2013, ktorý sa uskutoční tradične v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

Žilinský samosprávy kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sú partnerským regiónom 19. ročníka veľtrhu cestovného ruchu  ITF Slovakiatour 2013 a majú pre návštevníkov pripravený bohatý program so zameraním na predstavenie možností prežitia dovolenky v regiónoch Žilinského kraja.

Svoje bohaté kultúrne dedičstvo a turistický potenciál predstavia počas štyroch dní návštevníkom krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Žilinský samosprávny kraj, oblastné organizácie cestovného ruchu REGION  LIPTOV, Rajecká dolina, Malá Fatra, Kysuce, Klaster Orava ako i Turiec-Kremnicko. Zahraničné regióny ponúknu aktuálne produkty cestovného ruchu zo Sliezskeho vojvodstva, Mesta Zabrze ako i francúzskeho regiónu Saint-Etienne Métropole.

Bohatý sprievodný program v expozícii Žilinského turistického kraja bude návštevníkom prezentovať prácu umelcov – pernikárka Júlia Masnicová, drotár Juraj Šerík, umelecký sochár Jozef Rakovan, výrobcovia tradičných ľudových hudobných nástrojov Martin Brxa a Ľubomír Párička. Hudobná produkcia v expozícii predstaví terchovskú hudbu – „Ťažká muzika“, heligonkárky z Kysúc, hru na tradičných hudobných nástrojoch – fujare, píšťalách, gajdici a pastierskom rohu, ako i zaujímavý templársky program.

Pre deti má Žilinský turistický kraj pripravené animačné programy so zameraním na workshop pamäti – Maxi pexeso, Výroba čarovného hradu ako i maľovanie na tvár. V expozícii Žilinského turistického kraja ponúkneme návštevníkom i príjemné schladenie v spolupráci so spoločnosťou Kofola, a.s., rovnomenným, veľmi obľúbeným nápojom vyrábaným práve v Žilinskom kraji, ako i lahodnú chuť liptovských syrových výrobkov zo salaša Krajinka pri Ružomberku.

Na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno to bude prezentácia  v expozícii partnerského regiónu Moravskoslezského kraja a na veľtrhu Holiday World Praha v expozícii Slovenskej republiky.[:ru]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bude prezentovať potenciál cestovného ruchu svojich členov – OOCR Malá Fatra, Rajecká dolina, Kysuce, Klaster Orava a REGION LIPTOV na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour Brno (17.-20.1.2013), ITF Slovakiatour (24.-27.1.2013) a Holiday World Praha (7.-10.2.2013).

Najvýznamnejším podujatím je veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour  2013, ktorý sa uskutoční tradične v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

Žilinský samosprávy kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sú partnerským regiónom 19. ročníka veľtrhu cestovného ruchu  ITF Slovakiatour 2013 a majú pre návštevníkov pripravený bohatý program so zameraním na predstavenie možností prežitia dovolenky v regiónoch Žilinského kraja.

Svoje bohaté kultúrne dedičstvo a turistický potenciál predstavia počas štyroch dní návštevníkom krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Žilinský samosprávny kraj, oblastné organizácie cestovného ruchu REGION  LIPTOV, Rajecká dolina, Malá Fatra, Kysuce, Klaster Orava ako i Turiec-Kremnicko. Zahraničné regióny ponúknu aktuálne produkty cestovného ruchu zo Sliezskeho vojvodstva, Mesta Zabrze ako i francúzskeho regiónu Saint-Etienne Métropole.

Bohatý sprievodný program v expozícii Žilinského turistického kraja bude návštevníkom prezentovať prácu umelcov – pernikárka Júlia Masnicová, drotár Juraj Šerík, umelecký sochár Jozef Rakovan, výrobcovia tradičných ľudových hudobných nástrojov Martin Brxa a Ľubomír Párička. Hudobná produkcia v expozícii predstaví terchovskú hudbu – „Ťažká muzika“, heligonkárky z Kysúc, hru na tradičných hudobných nástrojoch – fujare, píšťalách, gajdici a pastierskom rohu, ako i zaujímavý templársky program.

Pre deti má Žilinský turistický kraj pripravené animačné programy so zameraním na workshop pamäti – Maxi pexeso, Výroba čarovného hradu ako i maľovanie na tvár. V expozícii Žilinského turistického kraja ponúkneme návštevníkom i príjemné schladenie v spolupráci so spoločnosťou Kofola, a.s., rovnomenným, veľmi obľúbeným nápojom vyrábaným práve v Žilinskom kraji, ako i lahodnú chuť liptovských syrových výrobkov zo salaša Krajinka pri Ružomberku.

Na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno to bude prezentácia  v expozícii partnerského regiónu Moravskoslezského kraja a na veľtrhu Holiday World Praha v expozícii Slovenskej republiky.[:hu]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj bude prezentovať potenciál cestovného ruchu svojich členov – OOCR Malá Fatra, Rajecká dolina, Kysuce, Klaster Orava a REGION LIPTOV na veľtrhoch cestovného ruchu Regiontour Brno (17.-20.1.2013), ITF Slovakiatour (24.-27.1.2013) a Holiday World Praha (7.-10.2.2013).

Najvýznamnejším podujatím je veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour  2013, ktorý sa uskutoční tradične v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

Žilinský samosprávy kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sú partnerským regiónom 19. ročníka veľtrhu cestovného ruchu  ITF Slovakiatour 2013 a majú pre návštevníkov pripravený bohatý program so zameraním na predstavenie možností prežitia dovolenky v regiónoch Žilinského kraja.

Svoje bohaté kultúrne dedičstvo a turistický potenciál predstavia počas štyroch dní návštevníkom krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj, Žilinský samosprávny kraj, oblastné organizácie cestovného ruchu REGION  LIPTOV, Rajecká dolina, Malá Fatra, Kysuce, Klaster Orava ako i Turiec-Kremnicko. Zahraničné regióny ponúknu aktuálne produkty cestovného ruchu zo Sliezskeho vojvodstva, Mesta Zabrze ako i francúzskeho regiónu Saint-Etienne Métropole.

Bohatý sprievodný program v expozícii Žilinského turistického kraja bude návštevníkom prezentovať prácu umelcov – pernikárka Júlia Masnicová, drotár Juraj Šerík, umelecký sochár Jozef Rakovan, výrobcovia tradičných ľudových hudobných nástrojov Martin Brxa a Ľubomír Párička. Hudobná produkcia v expozícii predstaví terchovskú hudbu – „Ťažká muzika“, heligonkárky z Kysúc, hru na tradičných hudobných nástrojoch – fujare, píšťalách, gajdici a pastierskom rohu, ako i zaujímavý templársky program.

Pre deti má Žilinský turistický kraj pripravené animačné programy so zameraním na workshop pamäti – Maxi pexeso, Výroba čarovného hradu ako i maľovanie na tvár. V expozícii Žilinského turistického kraja ponúkneme návštevníkom i príjemné schladenie v spolupráci so spoločnosťou Kofola, a.s., rovnomenným, veľmi obľúbeným nápojom vyrábaným práve v Žilinskom kraji, ako i lahodnú chuť liptovských syrových výrobkov zo salaša Krajinka pri Ružomberku.

Na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour Brno to bude prezentácia  v expozícii partnerského regiónu Moravskoslezského kraja a na veľtrhu Holiday World Praha v expozícii Slovenskej republiky.[:]