Infocesta pre zástupcov informačných kancelárií a centier v Žilinskom kraji

[:sk]S cieľom zosúladenia spolupráce a výmeny skúsenosti v rôznych formách cestovného ruchu zorganizoval Žilinský turistický kraj infocestu pre 12  zástupcov turistických informačných kancelárií a informačných centier v Žilinskom kraji v dňoch 12.-13.11.19. Zástupcovia informačných  centier ocenili takýto druh podpory a spolupráce zo strany Žilinského turistického kraja.

[:]