autor fotky: 


Jesenského 1 1 Žilina
+421 940 864135
zilina@kehilazilina.sk
kehilazilina.sk
49.2210791,18.7300671

Otvorené

apríl – október november – marec

Pondelok – Piatok 13.00 – 18.00 13.00 – 16.00

Sobota zatvorené zatvorené

Nedeľa 9.00 – 18.00 9.00 – 16.00

Počas významných židovských sviatkov je cintorín zatvorený.

Správca cintorína: Peter Kocmánek, Jesenského 1, 010 01 Žilina, Tel.: +421 (0)41 562 14 58

Židovský cintorín

Židovský cintorín בית-הקברות היהודי בז’ילינה sa rozprestiera na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána, ktorá je trojosová, s trojuholníkovým štítom a hebrejským nápisom כי אם יש אחריתותקותך לאתכרת. Cintorín má veľkosť 40 x 180 metrov a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom. Za bránou sa nachádza topoľová alej, ktorá vedie k ceremoniálnej hale, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy. Cintorín leží na vodorovnom teréne, s vchodom cez ceromoniálnu halu.

Chevra Kadiša

Presný dátum vzniku židovského cintorína v Žiline nie je známy. Spravoval ho spolok Chevra Kadiša, ktorý vznikol v roku 1865. Bol to dobrovoľný spolok v rámci židovskej komunity, ktorý sa staral o nemajetných, ťažko chorých a umierajúcich. Zariadil prevažnú časť povinností, ktoré súviseli s úmrtím človeka, rituálnou očistou (tohora), uložením do truhly, sprevádzaním na cintorín a pochovaním mŕtveho. Veľmi dôležitou úlohou bratstva Chevra Kadiša bolo vypočuť priznanie hriechu umierajúceho, ktorý ako posledné svoje slová prednáša jednu z najdôležitejších modlitieb judaizmu – Šma Jisrael (Počuj Izrael). Členstvo v spolku bolo čestnou výsadou. Na cintoríne sa okrem náhrobných kameňov významných žilinských rodín nachádzajú aj náhrobné kamene prevezené zo židovského cintorína v Dolnom Kubíne. Nachádzajú sa tu tiež náhrobné kamene židovských vojakov, ktorí zahynuli počas I. svetovej vojny v zajateckom tábore (počas I. svetovej vojny bol v Žiline zajatecký tábor; zajatci pracovali v priestore terajšej priemyselnej a podnikateľskej zóny na Rajeckej ceste a v niektorých žilinských závodoch).

Hebrejský nápis nad vchodom na cintorín “כי אם יש אחריתותקותך לאתכרת” je napísaný starou biblickou hebrejčinou, ktorej preklad znie: “Lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie” alebo “Potom už bude dobre a tvoje čakanie ti nebude chýbať.”#zilinskyturistickykraj