autor fotky: 


Socha Immaculaty

Baroková socha v strede Mariánskeho námestia pochádza z roku 1738. Bolo to zásluhou žilinského senátora Jozefa Matulaja, ktorý daroval mestu peniaze určené pre platy farára, kaplána, profesorov, špitál ako aj stavbu a údržbu sochy Immaculaty. Autormi sochy boli rezbár Jozef Veisman z Frýdku a kamenár – sochár Václav Petráš z Řetechova pri Uhorskom Brode.

Na sokli je umiestnený s. Florián – patrón hasičov a ochranca pred požiarmi. Na piedestáli bol pôvodne latinský nápis: Z úcty k Panne Márii a Bohu dal postaviť gróf (Juraj Erdődy) a mestská rada. Socha bola viackrát reštaurovaná a to v rokoch 1852, 1900, 1913. Pri jej obnove jej dali nový maďarsko-slovenský nápis : Tvoju pôvodnú krásu opätovne obnovil Tvoj ctiteľ Juraj Tvrdý, nitriansky kanonik a opát. Až po ďalšej obnove v roku 1940 sa zmenil text nápisu, ktorý je tam čiastočne viditeľný a časť je zatretá maltou. Nápis znel: Krásu Tvoju znova obnovilo Mesto Žilina za starostovania Vojtecha Tvrdého.

V čase snáh premenovať mesto na Stalinovo chceli v roku 1953 sochu odstrániť a presunúť na iné miesto. Avšak po páde kamenára z lešenia a jeho následnom úmrtí sa o to už nikto iný nepokúsil. Dlho trvalo kým bolo odstránené aj postavené lešenie. Socha Panny Márie – Immaculaty, stojí na mäkko tvarovanom sokli s reliéfom s. Floriana. Sokel zdobia anjeli a podopierajú volúty. Immaculata stojí na zemeguli a na polmesiaci s ľudským profilom a nohou prišľapuje hada. Bohato zriasené šaty má jemne rozviate, ruky zopäté a oči obrátené k nebesiam. Socha Panny Márie je prostovlasá a zdobí ju 12 hviezd. Sochu reštaurovali aj v rokoch 1988 – 1990, 2001- 2002 a naposledy v roku 2014. Plastika podlieha negatívnym vplyvom prostredia a na jej stave sa výrazne prejavujú aj okolo nej vysadené lipy. A tak symbol rekatolizácie obyvateľov Žiliny musia reštaurátori v pravidelných cykloch opravovať a spevňovať poškodený povrch sochy.#zilinskyturistickykraj