autor fotky: 


Horný Val 1, Žilina
+421 41 5621312
farnost.zilina@gmail.com
www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/zilina-mesto-katedrala
49.22422,18.7406576

Otvorené

Pondelok – Nedeľa / 07:00 – 19:00

Katedrála Najsvätejšej Trojice

Trojloďový rímskokatolícky farský kostol postavili podľa povestí v 14. storočí na mieste pravdepodobného Žilinského hradu.

Je jedným z najvýznamnejších a najstarších objektov v meste. Povesť hovorí, že v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál hrad. Podľa doteraz zistených údajov hrad v Žiline určite existoval, ale stál na inom mieste, nie v priestore dnešného kostola. Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii.

V 16. storočí mesto obsadil Rafael Podmanický, ktorý kostol prestaval na pevnosť. Neskorší majiteľ Žiliny Mikuláš Dersffy dal spustnutý objekt opraviť a v roku 1583 ho prinavrátil pôvodnému účelu. Opravený kostol bol v roku 1586 zasvätený Najsvätejšej Trojici.

Od roku 1595 do roku 1708 – s menšími prestávkami – patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, zhromaždenie evanjelikov z Turkami neobsadeného Uhorska, ktorí tu ustanovili prvú cirkevnú organizáciu evanjelickej cirkvi.

Kostol, pôvodne gotický, má po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z roku 1697. Obraz namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1870. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.#zilinskyturistickykraj