(Slovenčina) O projekte

Извините, этот техт доступен только в “Словацкий” и “Польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Názov mikroprojektu: PUTUJME SPOLU
Žiadateľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko
https://zilinskyturistickykraj.sk/

Partner mikroprojektu: GMINA UJSOŁY
ul.Gminna 1, Ujsoły 34-371, Poľsko
http://www.ujsoly.com.pl/

Cestovný ruch je jednou zo základných zložiek hospodárstva a v mnohých krajinách EÚ sa podieľa významným spôsobom na rozvoji regiónov. Existujúci prírodný a kultúrny potenciál v našom cezhraničnom priestore chceme využívať efektívnejšie a vytvoriť týmto mikroprojektom možnosť ďalšieho rozvoja územia a vytvoriť tiež predpoklady pre iné nadväzujúce aktivity obdobného charakteru. Mikroprojektom rozširujeme ponuku našich služieb v cezhraničnom duchu. Otvárame kraj poľským turistom a zase naopak vďaka partnerstvu sa otvára poľské prihraničie slovenským návštevníkom. Cieľom nášho mikroprojektu je zintenzívniť trvaloudržateľné využitie kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Chceme poukázať ako dokážeme využívať lokálny prírodný a kultúrny potenciál, ako vieme nadviazať na spoločnú históriu. Ako vieme následne profitovať z pútnického turizmu na rôznych úrovniach bez negatívnych následkov na životné prostredie.

Špecifické ciele:
1.) Zefektívnenie využívania existujúceho prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného
regiónu prostredníctvom zmapovania sakrálnych pamiatok a pútnických trás v oblasti.
2.) Zlepšenie propagácie sakrálnych pamiatok a pútnického turizmu v pohraničnom regióne.

Aktivity:
1.) Zmapovanie sakrálnych pamiatok a pútnických ciest v prihraničnom regióne
2.) Zorganizovanie tematickej výstavy fotografií k pútnickému turizmu
3.) Záverečná konferencia o sakrálnych pamiatkach a pútnickom turizme.
Obdobie realizácie mikroprojektu je naplánované v termíne od 03/2020 do 02/2021.

Celkový plánovaný objem oprávnených výdavkov projektu predstavuje 32 033,93 EUR, z čoho 85% predstavuje 27 228,84 EUR financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% predstavuje 3 203,39 EUR, čo sú prostriedky zo štátneho rozpočtu a 5% predstavuje vlastný vklad žiadateľa vo výške 1 601,70 EUR.#zilinskyturistickykraj