ŽTK na oslavách 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie

[:sk]Žilinský turistický kraj  sa dňa 3. mája 2014 v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie  zúčastnil v Bruseli  na významnej  udalosti  a predstavil tak  bruselskej verejnosti potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja.

Podujatie bolo za účasti člena belgickej kráľovskej rodiny, bruselského primátora Yvana Mayeura, veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Jána Kuderjavého a ďalších ctených hostí ako aj širokej bruselskej verejnosti, ktorej sa predstavila slovenská kultúra. Žilinský turistický kraj tam mal svoje nezastupiteľné miesto a prostredníctvom atraktívneho sprievodného  programu: ukážky tradičných slovenských ľudových hudobnýcha signálnych  pastierskych nástrojoch, ukážky tradičnej výroby pletenia pastierskych bičov z kože, ale aj  prostredníctvom zaujímavých propagačných materiálov   z oblasti cestovného ruchu predstavil krásu nášho kraja. 

Celé podujatie malo veľmi pozitívny ohlas nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. Teší nás, že záujem o Žilinský turistický kraj na tomto podujatí bol veľký a mali sme tak možnosť osloviť potenciálnych návštevníkov z Bruselu.

[:en]Žilinský turistický kraj  sa dňa 3. mája 2014 v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie  zúčastnil v Bruseli  na významnej  udalosti  a predstavil tak  bruselskej verejnosti potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja.

Podujatie bolo za účasti člena belgickej kráľovskej rodiny, bruselského primátora Yvana Mayeura, veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Jána Kuderjavého a ďalších ctených hostí ako aj širokej bruselskej verejnosti, ktorej sa predstavila slovenská kultúra. Žilinský turistický kraj tam mal svoje nezastupiteľné miesto a prostredníctvom atraktívneho sprievodného  programu: ukážky tradičných slovenských ľudových hudobnýcha signálnych  pastierskych nástrojoch, ukážky tradičnej výroby pletenia pastierskych bičov z kože, ale aj  prostredníctvom zaujímavých propagačných materiálov   z oblasti cestovného ruchu predstavil krásu nášho kraja. 

Celé podujatie malo veľmi pozitívny ohlas nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. Teší nás, že záujem o Žilinský turistický kraj na tomto podujatí bol veľký a mali sme tak možnosť osloviť potenciálnych návštevníkov z Bruselu.

IMAG0601IMAG0604IMAG0610IMAG0622IMAG0626[:pl]Žilinský turistický kraj  sa dňa 3. mája 2014 v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie  zúčastnil v Bruseli  na významnej  udalosti  a predstavil tak  bruselskej verejnosti potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja.

Podujatie bolo za účasti člena belgickej kráľovskej rodiny, bruselského primátora Yvana Mayeura, veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Jána Kuderjavého a ďalších ctených hostí ako aj širokej bruselskej verejnosti, ktorej sa predstavila slovenská kultúra. Žilinský turistický kraj tam mal svoje nezastupiteľné miesto a prostredníctvom atraktívneho sprievodného  programu: ukážky tradičných slovenských ľudových hudobnýcha signálnych  pastierskych nástrojoch, ukážky tradičnej výroby pletenia pastierskych bičov z kože, ale aj  prostredníctvom zaujímavých propagačných materiálov   z oblasti cestovného ruchu predstavil krásu nášho kraja. 

Celé podujatie malo veľmi pozitívny ohlas nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. Teší nás, že záujem o Žilinský turistický kraj na tomto podujatí bol veľký a mali sme tak možnosť osloviť potenciálnych návštevníkov z Bruselu.

IMAG0601IMAG0604IMAG0610IMAG0622IMAG0626[:ru]Žilinský turistický kraj  sa dňa 3. mája 2014 v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie  zúčastnil v Bruseli  na významnej  udalosti  a predstavil tak  bruselskej verejnosti potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja.

Podujatie bolo za účasti člena belgickej kráľovskej rodiny, bruselského primátora Yvana Mayeura, veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Jána Kuderjavého a ďalších ctených hostí ako aj širokej bruselskej verejnosti, ktorej sa predstavila slovenská kultúra. Žilinský turistický kraj tam mal svoje nezastupiteľné miesto a prostredníctvom atraktívneho sprievodného  programu: ukážky tradičných slovenských ľudových hudobnýcha signálnych  pastierskych nástrojoch, ukážky tradičnej výroby pletenia pastierskych bičov z kože, ale aj  prostredníctvom zaujímavých propagačných materiálov   z oblasti cestovného ruchu predstavil krásu nášho kraja. 

Celé podujatie malo veľmi pozitívny ohlas nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. Teší nás, že záujem o Žilinský turistický kraj na tomto podujatí bol veľký a mali sme tak možnosť osloviť potenciálnych návštevníkov z Bruselu.

IMAG0601IMAG0604IMAG0610IMAG0622IMAG0626[:hu]Žilinský turistický kraj  sa dňa 3. mája 2014 v rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie  zúčastnil v Bruseli  na významnej  udalosti  a predstavil tak  bruselskej verejnosti potenciál cestovného ruchu Žilinského kraja.

Podujatie bolo za účasti člena belgickej kráľovskej rodiny, bruselského primátora Yvana Mayeura, veľvyslanca SR v Belgickom kráľovstve Jána Kuderjavého a ďalších ctených hostí ako aj širokej bruselskej verejnosti, ktorej sa predstavila slovenská kultúra. Žilinský turistický kraj tam mal svoje nezastupiteľné miesto a prostredníctvom atraktívneho sprievodného  programu: ukážky tradičných slovenských ľudových hudobnýcha signálnych  pastierskych nástrojoch, ukážky tradičnej výroby pletenia pastierskych bičov z kože, ale aj  prostredníctvom zaujímavých propagačných materiálov   z oblasti cestovného ruchu predstavil krásu nášho kraja. 

Celé podujatie malo veľmi pozitívny ohlas nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. Teší nás, že záujem o Žilinský turistický kraj na tomto podujatí bol veľký a mali sme tak možnosť osloviť potenciálnych návštevníkov z Bruselu.

IMAG0601IMAG0604IMAG0610IMAG0622IMAG0626[:]