Workshop krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj k aktuálnym otázkam v cestovnom ruchu

[:sk]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala pre organizácie cestovného ruchu v Žilinskom kraji dňa 28.10.2013 pracovný workshop  na tému:  „Aktivity a spoluprácu členov organizácií cestovného ruchu v regióne Žilinského kraja za roky 2012 a 2013 a témy na ďalšiu spoluprácu“.

Na tomto pracovnom stretnutí boli odprezentované aktivity a činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu ŽTK a jej členov za prvé roky fungovania organizácií cestovného ruchu v Žilinskom kraji.

Som rád, že môžem konštatovať, že krajská organizácia cestovného ruchu plní svoj účel, na ktorý bola založená. Svedčia o tom aj štatistické údaje nárastu turistov v Žilinskom kraji za porovnateľné obdobia rokov 2012 a 2013 celkovo  takmer o 14 %, pričom výrazne vzrástol počet Ukrajincov o 128 %, Rusov o 100 % a Bielorusov o 124 %“, zhodnotil na úvod predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba. Sumár všetkých dvojročných aktivít  KOCR ŽTK ukázal, že za týmto úspechom sa neskrýva len jednotná marketingová stratégia celého kraja, prezentácia na veľtrhoch a výstavách doma a v zahraničí, organizovanie infociest pre zahraničné média a touroperátorov, ale i postupná tvorba produktov cestovného ruchu a infraštruktúra – značenie hnedými tabuľami v regiónoch kraja.

„ Okrem toho nás teší, že sme ako jediná organizácia cestovného ruchu v rámci celého Slovenska, obstáli aj pri kontrole čerpania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s výsledkom bez zistenia nedostatkov a nemuseli sme tak vracať finančné prostriedky z dotácie, ktoré sme využili naozaj efektívne a účelne“, informoval predseda KOCR ŽTK  Ing. Jozef Štrba.

V jednotlivých vstupoch predstavili svoje TOP aktivity zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja.

Žilinský samosprávny kraj predstavil zrealizovanú cyklotrasu Hrad Budatín – Hrad Strečno, Oblastná organizácia cestovného ruchu Kysuce informovala o zaujímavom projekt – tematická poznávacia trasa s názvom Questingová trasa v Čadci. Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava a Rajecké dolina oslovuje svojich návštevníkov tradičnými kultúrnymi podujatiami vo svojich regiónoch.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra ponúka návštevníkom kraja možnosť relaxu a aktívneho vyžitia na vybudovanej a značenej cyklotrase  Jánošíkov kraj – cyklistický kraj a oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV  sa pochválila viacerými projektmi, pričom najviac rezonovali úspechy projektu Cyklo & Aqua bus, využívaný v letnej aj zimnej sezóne na Liptove.

„Je dobré a nutné sa vzájomne informovať o aktivitách, ktoré realizujeme, preto budeme takého workshopy organizovať pravidelne“, povedala výkonná riaditeľka Iveta Chabadová.[:en]P1060178Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala pre organizácie cestovného ruchu v Žilinskom kraji dňa 28.10.2013 pracovný workshop  na tému:  „Aktivity a spoluprácu členov organizácií cestovného ruchu v regióne Žilinského kraja za roky 2012 a 2013 a témy na ďalšiu spoluprácu“.

Na tomto pracovnom stretnutí boli odprezentované aktivity a činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu ŽTK a jej členov za prvé roky fungovania organizácií cestovného ruchu v Žilinskom kraji.

Som rád, že môžem konštatovať, že krajská organizácia cestovného ruchu plní svoj účel, na ktorý bola založená. Svedčia o tom aj štatistické údaje nárastu turistov v Žilinskom kraji za porovnateľné obdobia rokov 2012 a 2013 celkovo  takmer o 14 %, pričom výrazne vzrástol počet Ukrajincov o 128 %, Rusov o 100 % a Bielorusov o 124 %“, zhodnotil na úvod predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba. Sumár všetkých dvojročných aktivít  KOCR ŽTK ukázal, že za týmto úspechom sa neskrýva len jednotná marketingová stratégia celého kraja, prezentácia na veľtrhoch a výstavách doma a v zahraničí, organizovanie infociest pre zahraničné média a touroperátorov, ale i postupná tvorba produktov cestovného ruchu a infraštruktúra – značenie hnedými tabuľami v regiónoch kraja.

P1060182„ Okrem toho nás teší, že sme ako jediná organizácia cestovného ruchu v rámci celého Slovenska, obstáli aj pri kontrole čerpania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s výsledkom bez zistenia nedostatkov a nemuseli sme tak vracať finančné prostriedky z dotácie, ktoré sme využili naozaj efektívne a účelne“, informoval predseda KOCR ŽTK  Ing. Jozef Štrba.

V jednotlivých vstupoch predstavili svoje TOP aktivity zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja.

Žilinský samosprávny kraj predstavil zrealizovanú cyklotrasu Hrad Budatín – Hrad Strečno, Oblastná organizácia cestovného ruchu Kysuce informovala o zaujímavom projekt – tematická poznávacia trasa s názvom Questingová trasa v Čadci. Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava a Rajecké dolina oslovuje svojich návštevníkov tradičnými kultúrnymi podujatiami vo svojich regiónoch.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra ponúka návštevníkom kraja možnosť relaxu a aktívneho vyžitia na vybudovanej a značenej cyklotrase  Jánošíkov kraj – cyklistický kraj a oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV  sa pochválila viacerými projektmi, pričom najviac rezonovali úspechy projektu Cyklo & Aqua bus, využívaný v letnej aj zimnej sezóne na Liptove.

„Je dobré a nutné sa vzájomne informovať o aktivitách, ktoré realizujeme, preto budeme takého workshopy organizovať pravidelne“, povedala výkonná riaditeľka Iveta Chabadová.[:pl]P1060178Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala pre organizácie cestovného ruchu v Žilinskom kraji dňa 28.10.2013 pracovný workshop  na tému:  „Aktivity a spoluprácu členov organizácií cestovného ruchu v regióne Žilinského kraja za roky 2012 a 2013 a témy na ďalšiu spoluprácu“.

Na tomto pracovnom stretnutí boli odprezentované aktivity a činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu ŽTK a jej členov za prvé roky fungovania organizácií cestovného ruchu v Žilinskom kraji.

Som rád, že môžem konštatovať, že krajská organizácia cestovného ruchu plní svoj účel, na ktorý bola založená. Svedčia o tom aj štatistické údaje nárastu turistov v Žilinskom kraji za porovnateľné obdobia rokov 2012 a 2013 celkovo  takmer o 14 %, pričom výrazne vzrástol počet Ukrajincov o 128 %, Rusov o 100 % a Bielorusov o 124 %“, zhodnotil na úvod predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba. Sumár všetkých dvojročných aktivít  KOCR ŽTK ukázal, že za týmto úspechom sa neskrýva len jednotná marketingová stratégia celého kraja, prezentácia na veľtrhoch a výstavách doma a v zahraničí, organizovanie infociest pre zahraničné média a touroperátorov, ale i postupná tvorba produktov cestovného ruchu a infraštruktúra – značenie hnedými tabuľami v regiónoch kraja.

P1060182„ Okrem toho nás teší, že sme ako jediná organizácia cestovného ruchu v rámci celého Slovenska, obstáli aj pri kontrole čerpania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s výsledkom bez zistenia nedostatkov a nemuseli sme tak vracať finančné prostriedky z dotácie, ktoré sme využili naozaj efektívne a účelne“, informoval predseda KOCR ŽTK  Ing. Jozef Štrba.

V jednotlivých vstupoch predstavili svoje TOP aktivity zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja.

Žilinský samosprávny kraj predstavil zrealizovanú cyklotrasu Hrad Budatín – Hrad Strečno, Oblastná organizácia cestovného ruchu Kysuce informovala o zaujímavom projekt – tematická poznávacia trasa s názvom Questingová trasa v Čadci. Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava a Rajecké dolina oslovuje svojich návštevníkov tradičnými kultúrnymi podujatiami vo svojich regiónoch.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra ponúka návštevníkom kraja možnosť relaxu a aktívneho vyžitia na vybudovanej a značenej cyklotrase  Jánošíkov kraj – cyklistický kraj a oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV  sa pochválila viacerými projektmi, pričom najviac rezonovali úspechy projektu Cyklo & Aqua bus, využívaný v letnej aj zimnej sezóne na Liptove.

„Je dobré a nutné sa vzájomne informovať o aktivitách, ktoré realizujeme, preto budeme takého workshopy organizovať pravidelne“, povedala výkonná riaditeľka Iveta Chabadová.[:ru]P1060178Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala pre organizácie cestovného ruchu v Žilinskom kraji dňa 28.10.2013 pracovný workshop  na tému:  „Aktivity a spoluprácu členov organizácií cestovného ruchu v regióne Žilinského kraja za roky 2012 a 2013 a témy na ďalšiu spoluprácu“.

Na tomto pracovnom stretnutí boli odprezentované aktivity a činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu ŽTK a jej členov za prvé roky fungovania organizácií cestovného ruchu v Žilinskom kraji.

Som rád, že môžem konštatovať, že krajská organizácia cestovného ruchu plní svoj účel, na ktorý bola založená. Svedčia o tom aj štatistické údaje nárastu turistov v Žilinskom kraji za porovnateľné obdobia rokov 2012 a 2013 celkovo  takmer o 14 %, pričom výrazne vzrástol počet Ukrajincov o 128 %, Rusov o 100 % a Bielorusov o 124 %“, zhodnotil na úvod predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba. Sumár všetkých dvojročných aktivít  KOCR ŽTK ukázal, že za týmto úspechom sa neskrýva len jednotná marketingová stratégia celého kraja, prezentácia na veľtrhoch a výstavách doma a v zahraničí, organizovanie infociest pre zahraničné média a touroperátorov, ale i postupná tvorba produktov cestovného ruchu a infraštruktúra – značenie hnedými tabuľami v regiónoch kraja.

P1060182„ Okrem toho nás teší, že sme ako jediná organizácia cestovného ruchu v rámci celého Slovenska, obstáli aj pri kontrole čerpania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s výsledkom bez zistenia nedostatkov a nemuseli sme tak vracať finančné prostriedky z dotácie, ktoré sme využili naozaj efektívne a účelne“, informoval predseda KOCR ŽTK  Ing. Jozef Štrba.

V jednotlivých vstupoch predstavili svoje TOP aktivity zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja.

Žilinský samosprávny kraj predstavil zrealizovanú cyklotrasu Hrad Budatín – Hrad Strečno, Oblastná organizácia cestovného ruchu Kysuce informovala o zaujímavom projekt – tematická poznávacia trasa s názvom Questingová trasa v Čadci. Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava a Rajecké dolina oslovuje svojich návštevníkov tradičnými kultúrnymi podujatiami vo svojich regiónoch.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra ponúka návštevníkom kraja možnosť relaxu a aktívneho vyžitia na vybudovanej a značenej cyklotrase  Jánošíkov kraj – cyklistický kraj a oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV  sa pochválila viacerými projektmi, pričom najviac rezonovali úspechy projektu Cyklo & Aqua bus, využívaný v letnej aj zimnej sezóne na Liptove.

„Je dobré a nutné sa vzájomne informovať o aktivitách, ktoré realizujeme, preto budeme takého workshopy organizovať pravidelne“, povedala výkonná riaditeľka Iveta Chabadová.[:hu]P1060178Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala pre organizácie cestovného ruchu v Žilinskom kraji dňa 28.10.2013 pracovný workshop  na tému:  „Aktivity a spoluprácu členov organizácií cestovného ruchu v regióne Žilinského kraja za roky 2012 a 2013 a témy na ďalšiu spoluprácu“.

Na tomto pracovnom stretnutí boli odprezentované aktivity a činnosť krajskej organizácie cestovného ruchu ŽTK a jej členov za prvé roky fungovania organizácií cestovného ruchu v Žilinskom kraji.

Som rád, že môžem konštatovať, že krajská organizácia cestovného ruchu plní svoj účel, na ktorý bola založená. Svedčia o tom aj štatistické údaje nárastu turistov v Žilinskom kraji za porovnateľné obdobia rokov 2012 a 2013 celkovo  takmer o 14 %, pričom výrazne vzrástol počet Ukrajincov o 128 %, Rusov o 100 % a Bielorusov o 124 %“, zhodnotil na úvod predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba. Sumár všetkých dvojročných aktivít  KOCR ŽTK ukázal, že za týmto úspechom sa neskrýva len jednotná marketingová stratégia celého kraja, prezentácia na veľtrhoch a výstavách doma a v zahraničí, organizovanie infociest pre zahraničné média a touroperátorov, ale i postupná tvorba produktov cestovného ruchu a infraštruktúra – značenie hnedými tabuľami v regiónoch kraja.

P1060182„ Okrem toho nás teší, že sme ako jediná organizácia cestovného ruchu v rámci celého Slovenska, obstáli aj pri kontrole čerpania dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s výsledkom bez zistenia nedostatkov a nemuseli sme tak vracať finančné prostriedky z dotácie, ktoré sme využili naozaj efektívne a účelne“, informoval predseda KOCR ŽTK  Ing. Jozef Štrba.

V jednotlivých vstupoch predstavili svoje TOP aktivity zástupcovia oblastných organizácií cestovného ruchu Žilinského kraja.

Žilinský samosprávny kraj predstavil zrealizovanú cyklotrasu Hrad Budatín – Hrad Strečno, Oblastná organizácia cestovného ruchu Kysuce informovala o zaujímavom projekt – tematická poznávacia trasa s názvom Questingová trasa v Čadci. Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster Orava a Rajecké dolina oslovuje svojich návštevníkov tradičnými kultúrnymi podujatiami vo svojich regiónoch.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra ponúka návštevníkom kraja možnosť relaxu a aktívneho vyžitia na vybudovanej a značenej cyklotrase  Jánošíkov kraj – cyklistický kraj a oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV  sa pochválila viacerými projektmi, pričom najviac rezonovali úspechy projektu Cyklo & Aqua bus, využívaný v letnej aj zimnej sezóne na Liptove.

„Je dobré a nutné sa vzájomne informovať o aktivitách, ktoré realizujeme, preto budeme takého workshopy organizovať pravidelne“, povedala výkonná riaditeľka Iveta Chabadová.[:]