Spolupráca so Sankt Peterburgom pokračuje

[:sk]I tento rok úspešne pokračuje spolupráca Žilinského samosprávneho kraja a Žilinského turistického kraja s Administráciou Sankt Peterburgu. Začiatkom roku 2019 sa uskutočnila prezentácia tohto veľkomesta na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Žilinského turistického kraja a v júni 2019 sa konal už 3. ročník Dní ruskej literatúry v Žilinskom kraji. Ruskí pedagógovia tak mali možnosť prezentovať výučbu ruského jazyka na gymnáziách v Námestove, Martine, Liptovskom Mikuláši, ale i v Hotelovej akadémii Liptovský Mikuláš. Výsledkom stretnutí  boli i zaujímavé diskusie študentov a ruských pedagógov,  ako  i plánované obojstranné študentské výmeny so zúčastnenými partnermi z Peterburgu. Záujem o štúdium ruského jazyka neustále pretrváva. Ruskí pedagógovia mali možnosť spoznať i krásy nášho kraja – mestá Námestovo, Martin, Liptovský Mikuláš, Žilina, turisticky príťažlivú obec Zuberec,  ale i atraktivity cestovného ruchu, ktoré v nich zanechali hlboký dojem – majestátny Oravský hrad a  Múzeum liptovskej  dediny v Pribyline  V septembri 2019 sa bude Žilinský turistický kraj prezentovať recipročne v expozícii Sankt Peterburgu na výstave INWETEX-CIS Sankt Peterburg.

[:]