Infocesta pre štáb talianskej televízie RAI TRE TV

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na základe zrealizovanej letnej infocesty pre talianskych žurnalistov a následne prejaveného záujmu zo strany talianskej televízie, zorganizovala v mesiaci december od 11.-15.12.2014 infocestu pre štáb talianskej televízie RAI TRE TV. Dňa 4.1.2015 bol odvysielaný spracovaný materiál z tejto infocesty v relácii „Killimangiaro travel show“.

Spracovaný a odvysielaný záznam  nájdete TU:

http://youtu.be/q6rxq4f9KAc

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rai.tv%2Fdl%2FRaiTV%2Fprogrammi%2Fmedia%2FContentItem-2fd0748e-b062-406a-b649-8ffbfc78847e.html%23p%3D&h=VAQGAfeYi

Instagram

#zilinskyturistickykraj