Prezentácia cestovného ruchu Žilinského kraja na 15. ročníku Westlake International Expo v čínskom Hangzhou

[:sk]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu Westlake International Expo v Hangzhou v termíne 12.-14.10.13 prezentovala čínskym návštevníkom  komplexnú ponuku cestovného ruchu regiónov Žilinského kraja.

„Ako aj na predchádzajúcej infoceste po Žilinskom kraji pre čínskych touroperátov a média v júli 2013, tak i teraz čínski návštevníci veľtrhu prejavili záujem o ponuku kratších kúpeľných a wellness pobytov v kombinácii s návštevou kultúrnych pamiatok, horských stredísk ako i návštevou okolitého Poľska, Česka a Rakúska. Vidíme tu veľký potenciál na rozvoj CR, je to špecifická skupina turistov, ktorým je potrebné prispôsobiť našu ponuku a ponúknuť tiež okrem iného aj nakupovanie, ktoré veľmi obľubujú a okrem našej gastronómie aj činsku kuchyňu“, informoval predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba.

Žilinský samosprávny kraj uzatvoril v novembri 2012 s provinciou Zhejiang, kde mesto Hangzhou leží,  dohodu o priateľských vzťahoch a spolupráci v turizme. KOCR ŽTK na veľtrhu odprezentovala  zástupcom čínskych touroperátorov  a  Združeniu cestovných kancelárií v Hangzhou možnosti turizmu, ponuku kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, kultúrno-poznávacieho a športového cestovného ruchu v regiónoch Žilinského kraja.

Za prvých 9 mesiacov roku 2013 navštívilo Slovenskú republiku o takmer 20% viac čínskych turistov a predĺžil sa i čas, ktorý na Slovensku strávili.  V Žilinskom kraji došlo v porovnaní 1.polroku 2013 a 1. polroku 2012 k 23% nárastu počtu čínskych turistov do regiónov Žilinského kraja.

[:en]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu Westlake International Expo v Hangzhou v termíne 12.-14.10.13 prezentovala čínskym návštevníkom  komplexnú ponuku cestovného ruchu regiónov Žilinského kraja.

„Ako aj na predchádzajúcej infoceste po Žilinskom kraji pre čínskych touroperátov a média v júli 2013, tak i teraz čínski návštevníci veľtrhu prejavili záujem o ponuku kratších kúpeľných a wellness pobytov v kombinácii s návštevou kultúrnych pamiatok, horských stredísk ako i návštevou okolitého Poľska, Česka a Rakúska. Vidíme tu veľký potenciál na rozvoj CR, je to špecifická skupina turistov, ktorým je potrebné prispôsobiť našu ponuku a ponúknuť tiež okrem iného aj nakupovanie, ktoré veľmi obľubujú a okrem našej gastronómie aj činsku kuchyňu“, informoval predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba.

Žilinský samosprávny kraj uzatvoril v novembri 2012 s provinciou Zhejiang, kde mesto Hangzhou leží,  dohodu o priateľských vzťahoch a spolupráci v turizme. KOCR ŽTK na veľtrhu odprezentovala  zástupcom čínskych touroperátorov  a  Združeniu cestovných kancelárií v Hangzhou možnosti turizmu, ponuku kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, kultúrno-poznávacieho a športového cestovného ruchu v regiónoch Žilinského kraja.

Za prvých 9 mesiacov roku 2013 navštívilo Slovenskú republiku o takmer 20% viac čínskych turistov a predĺžil sa i čas, ktorý na Slovensku strávili.  V Žilinskom kraji došlo v porovnaní 1.polroku 2013 a 1. polroku 2012 k 23% nárastu počtu čínskych turistov do regiónov Žilinského kraja.

IMAG0357IMAG0456IMAG0412[:pl]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu Westlake International Expo v Hangzhou v termíne 12.-14.10.13 prezentovala čínskym návštevníkom  komplexnú ponuku cestovného ruchu regiónov Žilinského kraja.

„Ako aj na predchádzajúcej infoceste po Žilinskom kraji pre čínskych touroperátov a média v júli 2013, tak i teraz čínski návštevníci veľtrhu prejavili záujem o ponuku kratších kúpeľných a wellness pobytov v kombinácii s návštevou kultúrnych pamiatok, horských stredísk ako i návštevou okolitého Poľska, Česka a Rakúska. Vidíme tu veľký potenciál na rozvoj CR, je to špecifická skupina turistov, ktorým je potrebné prispôsobiť našu ponuku a ponúknuť tiež okrem iného aj nakupovanie, ktoré veľmi obľubujú a okrem našej gastronómie aj činsku kuchyňu“, informoval predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba.

Žilinský samosprávny kraj uzatvoril v novembri 2012 s provinciou Zhejiang, kde mesto Hangzhou leží,  dohodu o priateľských vzťahoch a spolupráci v turizme. KOCR ŽTK na veľtrhu odprezentovala  zástupcom čínskych touroperátorov  a  Združeniu cestovných kancelárií v Hangzhou možnosti turizmu, ponuku kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, kultúrno-poznávacieho a športového cestovného ruchu v regiónoch Žilinského kraja.

Za prvých 9 mesiacov roku 2013 navštívilo Slovenskú republiku o takmer 20% viac čínskych turistov a predĺžil sa i čas, ktorý na Slovensku strávili.  V Žilinskom kraji došlo v porovnaní 1.polroku 2013 a 1. polroku 2012 k 23% nárastu počtu čínskych turistov do regiónov Žilinského kraja.

IMAG0357IMAG0456IMAG0412[:ru]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu Westlake International Expo v Hangzhou v termíne 12.-14.10.13 prezentovala čínskym návštevníkom  komplexnú ponuku cestovného ruchu regiónov Žilinského kraja.

„Ako aj na predchádzajúcej infoceste po Žilinskom kraji pre čínskych touroperátov a média v júli 2013, tak i teraz čínski návštevníci veľtrhu prejavili záujem o ponuku kratších kúpeľných a wellness pobytov v kombinácii s návštevou kultúrnych pamiatok, horských stredísk ako i návštevou okolitého Poľska, Česka a Rakúska. Vidíme tu veľký potenciál na rozvoj CR, je to špecifická skupina turistov, ktorým je potrebné prispôsobiť našu ponuku a ponúknuť tiež okrem iného aj nakupovanie, ktoré veľmi obľubujú a okrem našej gastronómie aj činsku kuchyňu“, informoval predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba.

Žilinský samosprávny kraj uzatvoril v novembri 2012 s provinciou Zhejiang, kde mesto Hangzhou leží,  dohodu o priateľských vzťahoch a spolupráci v turizme. KOCR ŽTK na veľtrhu odprezentovala  zástupcom čínskych touroperátorov  a  Združeniu cestovných kancelárií v Hangzhou možnosti turizmu, ponuku kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, kultúrno-poznávacieho a športového cestovného ruchu v regiónoch Žilinského kraja.

Za prvých 9 mesiacov roku 2013 navštívilo Slovenskú republiku o takmer 20% viac čínskych turistov a predĺžil sa i čas, ktorý na Slovensku strávili.  V Žilinskom kraji došlo v porovnaní 1.polroku 2013 a 1. polroku 2012 k 23% nárastu počtu čínskych turistov do regiónov Žilinského kraja.

IMAG0357IMAG0456IMAG0412[:hu]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj na veľtrhu Westlake International Expo v Hangzhou v termíne 12.-14.10.13 prezentovala čínskym návštevníkom  komplexnú ponuku cestovného ruchu regiónov Žilinského kraja.

„Ako aj na predchádzajúcej infoceste po Žilinskom kraji pre čínskych touroperátov a média v júli 2013, tak i teraz čínski návštevníci veľtrhu prejavili záujem o ponuku kratších kúpeľných a wellness pobytov v kombinácii s návštevou kultúrnych pamiatok, horských stredísk ako i návštevou okolitého Poľska, Česka a Rakúska. Vidíme tu veľký potenciál na rozvoj CR, je to špecifická skupina turistov, ktorým je potrebné prispôsobiť našu ponuku a ponúknuť tiež okrem iného aj nakupovanie, ktoré veľmi obľubujú a okrem našej gastronómie aj činsku kuchyňu“, informoval predseda krajskej organizácie Ing. Jozef Štrba.

Žilinský samosprávny kraj uzatvoril v novembri 2012 s provinciou Zhejiang, kde mesto Hangzhou leží,  dohodu o priateľských vzťahoch a spolupráci v turizme. KOCR ŽTK na veľtrhu odprezentovala  zástupcom čínskych touroperátorov  a  Združeniu cestovných kancelárií v Hangzhou možnosti turizmu, ponuku kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, kultúrno-poznávacieho a športového cestovného ruchu v regiónoch Žilinského kraja.

Za prvých 9 mesiacov roku 2013 navštívilo Slovenskú republiku o takmer 20% viac čínskych turistov a predĺžil sa i čas, ktorý na Slovensku strávili.  V Žilinskom kraji došlo v porovnaní 1.polroku 2013 a 1. polroku 2012 k 23% nárastu počtu čínskych turistov do regiónov Žilinského kraja.

IMAG0357IMAG0456IMAG0412[:]