„Koniec školského roka a začiatok prázdnin“ – 25.6.-1.7.2012

[:sk]Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. KOCR ŽTK v spolupráci s podnikateľskými subjektmi z oblasti kúpeľníctva a aquaparkov, hotelov, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pltníckymi spoločnosťami a strediskom cestovného ruchu Vrátna Free Time Zone ponúkli   zvýhodnené  ponuky služieb cestovného ruchu pre návštevníkov a obyvateľov Žilinského kraja.[:en]

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. KOCR ŽTK v spolupráci s podnikateľskými subjektmi z oblasti kúpeľníctva a aquaparkov, hotelov, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pltníckymi spoločnosťami a strediskom cestovného ruchu Vrátna Free Time Zone ponúkli   zvýhodnené  ponuky služieb cestovného ruchu pre návštevníkov a obyvateľov Žilinského kraja.

 

 

 [:pl]

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. KOCR ŽTK v spolupráci s podnikateľskými subjektmi z oblasti kúpeľníctva a aquaparkov, hotelov, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pltníckymi spoločnosťami a strediskom cestovného ruchu Vrátna Free Time Zone ponúkli   zvýhodnené  ponuky služieb cestovného ruchu pre návštevníkov a obyvateľov Žilinského kraja.

 

 

 [:ru]

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. KOCR ŽTK v spolupráci s podnikateľskými subjektmi z oblasti kúpeľníctva a aquaparkov, hotelov, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pltníckymi spoločnosťami a strediskom cestovného ruchu Vrátna Free Time Zone ponúkli   zvýhodnené  ponuky služieb cestovného ruchu pre návštevníkov a obyvateľov Žilinského kraja.

 

 

 [:hu]

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. KOCR ŽTK v spolupráci s podnikateľskými subjektmi z oblasti kúpeľníctva a aquaparkov, hotelov, kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pltníckymi spoločnosťami a strediskom cestovného ruchu Vrátna Free Time Zone ponúkli   zvýhodnené  ponuky služieb cestovného ruchu pre návštevníkov a obyvateľov Žilinského kraja.

 

 

 [:]