Inwetex CIS Petrohrad

[:sk]V rámci návštevy nášho partnerského regiónu administrácie Saint-Petersburgu 🇷🇺 sme sa v dňoch 12.-13.9.19 spolu s Moravsko-sliezskym krajom a kúpeľami Lúčky prezentovali  na na výstave INWETEX-CIS TRAVEL MARKET. Návštevníci výstavy vyhľadávali predovšetkým kvalitné kúpeľné služby, ako i možnosti turistiky a návštevy kultúrnych pamiatok, odprezentovali sme i spoločný propagačný materiál vytvorený v spolupráci s Moravsko-sliezskym krajom a Sliezskym vojvodstvom.

Súčasťou programu boli i pracovné rokovania so zástupcami komisií turizmu a zahraničných vzťahov mesta Petrohrad a workshope s touroperátormi, ktorý organizovalo zahraničné zastúpenie Ministerstva dopravy a výstavby SR v Ruskej Federáciu.   Delegáciu kraja prijal na oficiálnom stretnutí i Generálny konzul SR v Petrohrade pán Igor Derco, s ktorým boli prerokované i všetky aktuálne a pripravované aktivity spolupráce Žilinského turistického kraja, Žilinského samosprávneho kraja a mesta Petrohrad.
Záujem ruských turistov o náš kraj na základe údajov Štatistického úradu SR predstavoval za prvý polrok 2019 v porovnaní s prvým polrokom 2018 vysoký nárast o viac ako 27%, čo nás teší

[:]