Holiday World & Region World, Praha (15. – 17.03.2024)

V národnej expozícii SLOVAKIA TRAVEL sa Žilinský turistický kraj a oblastné organizácie cestovného ruchu prezentovali v Prahe na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu a regionálneho turizmu. Českým návštevníkom sme ponúkli komplexnú celoročnú ponuku trávenia voľného času v našom regióne s možnosťami aktívneho vyžitia, kultúrnych zážitkov i relaxu.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR!

Instagram

#zilinskyturistickykraj