Deň Segedína a národnostné dni

[:sk]Juhomaďarská metropola študentov už tradične oslavuje 21. mája deň mesta. Tradícia siaha do roku 1719, keď v tento deň získal Segedín od Karola III. mestské práva. Oslavy otvoril 18. mája festival vín, ktorý lákal návštevníkov po celý týždeň. Tohto roku sa v stánkoch na Széchenyiho a na Klauzálovom námestí prezentovalo približne 130 vinárov z 22 vinárskych oblastí.
Deň Segedína oslavovali desať dní na viacerých dejiskách. Na Kárászovej ulici a na Klauzálovom námestí sa konali koncerty maďarských spevákov a hudobných skupín, o ktoré bol obrovský záujem. Koncertoval tu Quimby, Fecó Balázs, Barnabás Pély, Pál Utcai FiúkBudapest Bár.

V sobotu a v nedeľu sa v rámci Jarmoku na starom moste predstavili národnosti žijúce v meste, ktoré vystavovali propagačné materiály a poskytovali informácie o svojej činnosti. V stánku Slovákov sa na pozvanie Spolku segedínskych Slovákov predstavil aj Žilinský samosprávny kraj, a to prostredníctvom krajskej organizácie turistického ruchu. V zastúpení Žilinského turistického kraja, ktorý vznikol 1. apríla tohto roku, informovala záujemcov Martina Hrašková. Ako povedala, priniesla so sebou množstvo informačných materiálov v maďarčine, v ktorých propagujú prekrásnu prírodu, hrady, zámky, kúpele, jaskyne, aquaparky a v neposlednom rade gastronómiu ich kraja. Manažérka Žilinského turistického kraja Marta Zimanová prezradila, že je prvýkrát v Segedíne. Prišli sem vďaka zástupcom Slovákov zo Segedína, ktorí sa zúčastnili na minuloročnej infoceste, na ktorej nadviazali kontakt s jej organizátorom – Žilinským samosprávnym krajom.

Jarmok prilákal množstvo ľudí, svoje výrobky na ňom predstavilo 200 remeselníkov. V blízkosti stánkov sa konali zábavné programy, o ktoré prejavili záujem nielen obyvatelia mesta a okolia, ale aj početní zahraniční návštevníci.
26. mája sa pred radnicou uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefan Daňo. Program sa začal promenádnym koncertom mestskej dychovky, predstavením mažoretiek a tanečníkov skupiny Pavane. Valné zhromaždenie otvoril primátor mesta László Botka. Po slávnostnom príhovore nasledovalo odovzdanie cien Pro urbe, Za Segedín a Za segedínske medzinárodné vzťahy. V kultúrnom programe vystúpili herečka Gizela Feketeová, operní speváci Zoltán Kelemen a Boldizsár László, klavirista András Rákai a miestne tanečné a hudobné telesá. Slávnostné programy pokračovali odhalením sochy filozofa, pedagóga a spisovateľa Ferenca Petőa, kladením vencov pri pamätných tabuliach a sv. omšou v kostole Horného mesta.

V nedeľu pokračoval program národnostným dňom. Na Klauzálovom námestí ho otvorilo vystúpenie nemeckého speváckeho zboru Theissblume kyticou nemeckých piesní. Po nich nasledovali maďarské piesne v podaní Tünde Fábriovej-Ivanovicsovej a Gézu Fábriho. Slovákov reprezentoval Folklórny súbor Pilíš z Mlynkov. Členovia zboru vystúpili s kyticou slovenských piesní. Srbská tanečná skupina Banát predviedla srbské a tanečná skupina Balkán balkánske tance.

V nedeľu večer ukončil oslavy veľkolepý ohňostroj.

Andrea Szabová Mataiszov | Ľudové noviny
zdroj: www.luno.hu

[:en]Juhomaďarská metropola študentov už tradične oslavuje 21. mája deň mesta. Tradícia siaha do roku 1719, keď v tento deň získal Segedín od Karola III. mestské práva. Oslavy otvoril 18. mája festival vín, ktorý lákal návštevníkov po celý týždeň.
Tohto roku sa v stánkoch na Széchenyiho a na Klauzálovom námestí prezentovalo približne 130 vinárov z 22 vinárskych oblastí.

  
Deň Segedína oslavovali desať dní na viacerých dejiskách. Na Kárászovej ulici a na Klauzálovom námestí sa konali koncerty maďarských spevákov a hudobných skupín, o ktoré bol obrovský záujem. Koncertoval tu Quimby, Fecó Balázs, Barnabás Pély, Pál Utcai FiúkBudapest Bár. 

  
V sobotu a v nedeľu sa v rámci Jarmoku na starom moste predstavili národnosti žijúce v meste, ktoré vystavovali propagačné materiály a poskytovali informácie o svojej činnosti. V stánku Slovákov sa na pozvanie Spolku segedínskych Slovákov predstavil aj Žilinský samosprávny kraj, a to prostredníctvom krajskej organizácie turistického ruchu. V zastúpení Žilinského turistického kraja, ktorý vznikol 1. apríla tohto roku, informovala záujemcov Martina Hrašková. Ako povedala, priniesla so sebou množstvo informačných materiálov v maďarčine, v ktorých propagujú prekrásnu prírodu, hrady, zámky, kúpele, jaskyne, aquaparky a v neposlednom rade gastronómiu ich kraja. Manažérka Žilinského turistického kraja Marta Zimanová prezradila, že je prvýkrát v Segedíne. Prišli sem vďaka zástupcom Slovákov zo Segedína, ktorí sa zúčastnili na minuloročnej infoceste, na ktorej nadviazali kontakt s jej organizátorom – Žilinským samosprávnym krajom.

Jarmok prilákal množstvo ľudí, svoje výrobky na ňom predstavilo 200 remeselníkov. V blízkosti stánkov sa konali zábavné programy, o ktoré prejavili záujem nielen obyvatelia mesta a okolia, ale aj početní zahraniční návštevníci.

  
26. mája sa pred radnicou uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefan Daňo. Program sa začal promenádnym koncertom mestskej dychovky, predstavením mažoretiek a tanečníkov skupiny Pavane. Valné zhromaždenie otvoril primátor mesta László Botka. Po slávnostnom príhovore nasledovalo odovzdanie cien Pro urbe, Za Segedín a Za segedínske medzinárodné vzťahy. V kultúrnom programe vystúpili herečka Gizela Feketeová, operní speváci Zoltán Kelemen a Boldizsár László, klavirista András Rákai a miestne tanečné a hudobné telesá. Slávnostné programy pokračovali odhalením sochy filozofa, pedagóga a spisovateľa Ferenca Petőa, kladením vencov pri pamätných tabuliach a sv. omšou v kostole Horného mesta.

  
V nedeľu pokračoval program národnostným dňom. Na Klauzálovom námestí ho otvorilo vystúpenie nemeckého speváckeho zboru Theissblume kyticou nemeckých piesní. Po nich nasledovali maďarské piesne v podaní Tünde Fábriovej-Ivanovicsovej a Gézu Fábriho. Slovákov reprezentoval Folklórny súbor Pilíš z Mlynkov. Členovia zboru vystúpili s kyticou slovenských piesní. Srbská tanečná skupina Banát predviedla srbské a tanečná skupina Balkán balkánske tance.

V nedeľu večer ukončil oslavy veľkolepý ohňostroj.

Andrea Szabová Mataiszov | Ľudové noviny
zdroj: www.luno.hu 

[:pl]Juhomaďarská metropola študentov už tradične oslavuje 21. mája deň mesta. Tradícia siaha do roku 1719, keď v tento deň získal Segedín od Karola III. mestské práva. Oslavy otvoril 18. mája festival vín, ktorý lákal návštevníkov po celý týždeň.
Tohto roku sa v stánkoch na Széchenyiho a na Klauzálovom námestí prezentovalo približne 130 vinárov z 22 vinárskych oblastí.

  
Deň Segedína oslavovali desať dní na viacerých dejiskách. Na Kárászovej ulici a na Klauzálovom námestí sa konali koncerty maďarských spevákov a hudobných skupín, o ktoré bol obrovský záujem. Koncertoval tu Quimby, Fecó Balázs, Barnabás Pély, Pál Utcai FiúkBudapest Bár. 

  
V sobotu a v nedeľu sa v rámci Jarmoku na starom moste predstavili národnosti žijúce v meste, ktoré vystavovali propagačné materiály a poskytovali informácie o svojej činnosti. V stánku Slovákov sa na pozvanie Spolku segedínskych Slovákov predstavil aj Žilinský samosprávny kraj, a to prostredníctvom krajskej organizácie turistického ruchu. V zastúpení Žilinského turistického kraja, ktorý vznikol 1. apríla tohto roku, informovala záujemcov Martina Hrašková. Ako povedala, priniesla so sebou množstvo informačných materiálov v maďarčine, v ktorých propagujú prekrásnu prírodu, hrady, zámky, kúpele, jaskyne, aquaparky a v neposlednom rade gastronómiu ich kraja. Manažérka Žilinského turistického kraja Marta Zimanová prezradila, že je prvýkrát v Segedíne. Prišli sem vďaka zástupcom Slovákov zo Segedína, ktorí sa zúčastnili na minuloročnej infoceste, na ktorej nadviazali kontakt s jej organizátorom – Žilinským samosprávnym krajom.

Jarmok prilákal množstvo ľudí, svoje výrobky na ňom predstavilo 200 remeselníkov. V blízkosti stánkov sa konali zábavné programy, o ktoré prejavili záujem nielen obyvatelia mesta a okolia, ale aj početní zahraniční návštevníci.

  
26. mája sa pred radnicou uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefan Daňo. Program sa začal promenádnym koncertom mestskej dychovky, predstavením mažoretiek a tanečníkov skupiny Pavane. Valné zhromaždenie otvoril primátor mesta László Botka. Po slávnostnom príhovore nasledovalo odovzdanie cien Pro urbe, Za Segedín a Za segedínske medzinárodné vzťahy. V kultúrnom programe vystúpili herečka Gizela Feketeová, operní speváci Zoltán Kelemen a Boldizsár László, klavirista András Rákai a miestne tanečné a hudobné telesá. Slávnostné programy pokračovali odhalením sochy filozofa, pedagóga a spisovateľa Ferenca Petőa, kladením vencov pri pamätných tabuliach a sv. omšou v kostole Horného mesta.

  
V nedeľu pokračoval program národnostným dňom. Na Klauzálovom námestí ho otvorilo vystúpenie nemeckého speváckeho zboru Theissblume kyticou nemeckých piesní. Po nich nasledovali maďarské piesne v podaní Tünde Fábriovej-Ivanovicsovej a Gézu Fábriho. Slovákov reprezentoval Folklórny súbor Pilíš z Mlynkov. Členovia zboru vystúpili s kyticou slovenských piesní. Srbská tanečná skupina Banát predviedla srbské a tanečná skupina Balkán balkánske tance.

V nedeľu večer ukončil oslavy veľkolepý ohňostroj.

Andrea Szabová Mataiszov | Ľudové noviny
zdroj: www.luno.hu 

[:ru]Juhomaďarská metropola študentov už tradične oslavuje 21. mája deň mesta. Tradícia siaha do roku 1719, keď v tento deň získal Segedín od Karola III. mestské práva. Oslavy otvoril 18. mája festival vín, ktorý lákal návštevníkov po celý týždeň.
Tohto roku sa v stánkoch na Széchenyiho a na Klauzálovom námestí prezentovalo približne 130 vinárov z 22 vinárskych oblastí.

  
Deň Segedína oslavovali desať dní na viacerých dejiskách. Na Kárászovej ulici a na Klauzálovom námestí sa konali koncerty maďarských spevákov a hudobných skupín, o ktoré bol obrovský záujem. Koncertoval tu Quimby, Fecó Balázs, Barnabás Pély, Pál Utcai FiúkBudapest Bár. 

  
V sobotu a v nedeľu sa v rámci Jarmoku na starom moste predstavili národnosti žijúce v meste, ktoré vystavovali propagačné materiály a poskytovali informácie o svojej činnosti. V stánku Slovákov sa na pozvanie Spolku segedínskych Slovákov predstavil aj Žilinský samosprávny kraj, a to prostredníctvom krajskej organizácie turistického ruchu. V zastúpení Žilinského turistického kraja, ktorý vznikol 1. apríla tohto roku, informovala záujemcov Martina Hrašková. Ako povedala, priniesla so sebou množstvo informačných materiálov v maďarčine, v ktorých propagujú prekrásnu prírodu, hrady, zámky, kúpele, jaskyne, aquaparky a v neposlednom rade gastronómiu ich kraja. Manažérka Žilinského turistického kraja Marta Zimanová prezradila, že je prvýkrát v Segedíne. Prišli sem vďaka zástupcom Slovákov zo Segedína, ktorí sa zúčastnili na minuloročnej infoceste, na ktorej nadviazali kontakt s jej organizátorom – Žilinským samosprávnym krajom.

Jarmok prilákal množstvo ľudí, svoje výrobky na ňom predstavilo 200 remeselníkov. V blízkosti stánkov sa konali zábavné programy, o ktoré prejavili záujem nielen obyvatelia mesta a okolia, ale aj početní zahraniční návštevníci.

  
26. mája sa pred radnicou uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefan Daňo. Program sa začal promenádnym koncertom mestskej dychovky, predstavením mažoretiek a tanečníkov skupiny Pavane. Valné zhromaždenie otvoril primátor mesta László Botka. Po slávnostnom príhovore nasledovalo odovzdanie cien Pro urbe, Za Segedín a Za segedínske medzinárodné vzťahy. V kultúrnom programe vystúpili herečka Gizela Feketeová, operní speváci Zoltán Kelemen a Boldizsár László, klavirista András Rákai a miestne tanečné a hudobné telesá. Slávnostné programy pokračovali odhalením sochy filozofa, pedagóga a spisovateľa Ferenca Petőa, kladením vencov pri pamätných tabuliach a sv. omšou v kostole Horného mesta.

  
V nedeľu pokračoval program národnostným dňom. Na Klauzálovom námestí ho otvorilo vystúpenie nemeckého speváckeho zboru Theissblume kyticou nemeckých piesní. Po nich nasledovali maďarské piesne v podaní Tünde Fábriovej-Ivanovicsovej a Gézu Fábriho. Slovákov reprezentoval Folklórny súbor Pilíš z Mlynkov. Členovia zboru vystúpili s kyticou slovenských piesní. Srbská tanečná skupina Banát predviedla srbské a tanečná skupina Balkán balkánske tance.

V nedeľu večer ukončil oslavy veľkolepý ohňostroj.

Andrea Szabová Mataiszov | Ľudové noviny
zdroj: www.luno.hu 

[:hu]Juhomaďarská metropola študentov už tradične oslavuje 21. mája deň mesta. Tradícia siaha do roku 1719, keď v tento deň získal Segedín od Karola III. mestské práva. Oslavy otvoril 18. mája festival vín, ktorý lákal návštevníkov po celý týždeň.
Tohto roku sa v stánkoch na Széchenyiho a na Klauzálovom námestí prezentovalo približne 130 vinárov z 22 vinárskych oblastí.

  
Deň Segedína oslavovali desať dní na viacerých dejiskách. Na Kárászovej ulici a na Klauzálovom námestí sa konali koncerty maďarských spevákov a hudobných skupín, o ktoré bol obrovský záujem. Koncertoval tu Quimby, Fecó Balázs, Barnabás Pély, Pál Utcai FiúkBudapest Bár. 

  
V sobotu a v nedeľu sa v rámci Jarmoku na starom moste predstavili národnosti žijúce v meste, ktoré vystavovali propagačné materiály a poskytovali informácie o svojej činnosti. V stánku Slovákov sa na pozvanie Spolku segedínskych Slovákov predstavil aj Žilinský samosprávny kraj, a to prostredníctvom krajskej organizácie turistického ruchu. V zastúpení Žilinského turistického kraja, ktorý vznikol 1. apríla tohto roku, informovala záujemcov Martina Hrašková. Ako povedala, priniesla so sebou množstvo informačných materiálov v maďarčine, v ktorých propagujú prekrásnu prírodu, hrady, zámky, kúpele, jaskyne, aquaparky a v neposlednom rade gastronómiu ich kraja. Manažérka Žilinského turistického kraja Marta Zimanová prezradila, že je prvýkrát v Segedíne. Prišli sem vďaka zástupcom Slovákov zo Segedína, ktorí sa zúčastnili na minuloročnej infoceste, na ktorej nadviazali kontakt s jej organizátorom – Žilinským samosprávnym krajom.

Jarmok prilákal množstvo ľudí, svoje výrobky na ňom predstavilo 200 remeselníkov. V blízkosti stánkov sa konali zábavné programy, o ktoré prejavili záujem nielen obyvatelia mesta a okolia, ale aj početní zahraniční návštevníci.

  
26. mája sa pred radnicou uskutočnilo slávnostné valné zhromaždenie, ktoré svojou prítomnosťou poctil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefan Daňo. Program sa začal promenádnym koncertom mestskej dychovky, predstavením mažoretiek a tanečníkov skupiny Pavane. Valné zhromaždenie otvoril primátor mesta László Botka. Po slávnostnom príhovore nasledovalo odovzdanie cien Pro urbe, Za Segedín a Za segedínske medzinárodné vzťahy. V kultúrnom programe vystúpili herečka Gizela Feketeová, operní speváci Zoltán Kelemen a Boldizsár László, klavirista András Rákai a miestne tanečné a hudobné telesá. Slávnostné programy pokračovali odhalením sochy filozofa, pedagóga a spisovateľa Ferenca Petőa, kladením vencov pri pamätných tabuliach a sv. omšou v kostole Horného mesta.

  
V nedeľu pokračoval program národnostným dňom. Na Klauzálovom námestí ho otvorilo vystúpenie nemeckého speváckeho zboru Theissblume kyticou nemeckých piesní. Po nich nasledovali maďarské piesne v podaní Tünde Fábriovej-Ivanovicsovej a Gézu Fábriho. Slovákov reprezentoval Folklórny súbor Pilíš z Mlynkov. Členovia zboru vystúpili s kyticou slovenských piesní. Srbská tanečná skupina Banát predviedla srbské a tanečná skupina Balkán balkánske tance.

V nedeľu večer ukončil oslavy veľkolepý ohňostroj.

Andrea Szabová Mataiszov | Ľudové noviny
zdroj: www.luno.hu 

[:]