26 th World Congress, Žilina, Slovakia – The SVU and its Role in the Era of Globalization

[:sk]Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012 do 06.07.2012  26. Svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenia pod názvom: SVU a jej úloha v období globalizácie: Transatlantická spolupráca, inovácia a uchovávanie. Spoločnosť vied a umení je medzinárodná, kultúrna a nezisková organizácia, registrovaná v USA, ktorá sa venuje najmä oblasti poznania. Svetový kongres SVU združuje po celom svete  vedcov, umelcov, spisovateľov, študentov a ďalších, ktorí majú odborný záujem o SR a ČR, ich národy, históriu, kultúrne a intelektuálne aktivity. Záštitu nad konaním 26. Svetového kongresu SVU prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a prezident ČR Václav Klaus. Tretí deň kongresu – streda 04.07.2012 bol venovaný prezentácií cestovného ruchu Žilinského kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj pripravila pre účastníkov z celého sveta program, počas ktorého si  vychutnali aspoň časť atraktivít cestovného ruchu a spoznali malebné zákutia našej prírody a histórie. 88 účastníkov absolvovalo plavbu plťami na Váhu od pltiska Strečno – Bariérová až po obec Strečno. Navštívili tiež hrad Strečno, kde sa im bola prezentovaná história  hradu a regiónu.

[:en]Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012 do 06.07.2012  26. Svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenia pod názvom: SVU a jej úloha v období globalizácie: Transatlantická spolupráca, inovácia a uchovávanie. Spoločnosť vied a umení je medzinárodná, kultúrna a nezisková organizácia, registrovaná v USA, ktorá sa venuje najmä oblasti poznania. Svetový kongres SVU združuje po celom svete  vedcov, umelcov, spisovateľov, študentov a ďalších, ktorí majú odborný záujem o SR a ČR, ich národy, históriu, kultúrne a intelektuálne aktivity. Záštitu nad konaním 26. Svetového kongresu SVU prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a prezident ČR Václav Klaus. Tretí deň kongresu – streda 04.07.2012 bol venovaný prezentácií cestovného ruchu Žilinského kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj pripravila pre účastníkov z celého sveta program, počas ktorého si  vychutnali aspoň časť atraktivít cestovného ruchu a spoznali malebné zákutia našej prírody a histórie. 88 účastníkov absolvovalo plavbu plťami na Váhu od pltiska Strečno – Bariérová až po obec Strečno. Navštívili tiež hrad Strečno, kde sa im bola prezentovaná história  hradu a regiónu.

    [:hu]Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012 do 06.07.2012  26. Svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenia pod názvom: SVU a jej úloha v období globalizácie: Transatlantická spolupráca, inovácia a uchovávanie. Spoločnosť vied a umení je medzinárodná, kultúrna a nezisková organizácia, registrovaná v USA, ktorá sa venuje najmä oblasti poznania. Svetový kongres SVU združuje po celom svete  vedcov, umelcov, spisovateľov, študentov a ďalších, ktorí majú odborný záujem o SR a ČR, ich národy, históriu, kultúrne a intelektuálne aktivity. Záštitu nad konaním 26. Svetového kongresu SVU prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a prezident ČR Václav Klaus. Tretí deň kongresu – streda 04.07.2012 bol venovaný prezentácií cestovného ruchu Žilinského kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj pripravila pre účastníkov z celého sveta program, počas ktorého si  vychutnali aspoň časť atraktivít cestovného ruchu a spoznali malebné zákutia našej prírody a histórie. 88 účastníkov absolvovalo plavbu plťami na Váhu od pltiska Strečno – Bariérová až po obec Strečno. Navštívili tiež hrad Strečno, kde sa im bola prezentovaná história  hradu a regiónu.

    [:pl]Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012 do 06.07.2012  26. Svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenia pod názvom: SVU a jej úloha v období globalizácie: Transatlantická spolupráca, inovácia a uchovávanie. Spoločnosť vied a umení je medzinárodná, kultúrna a nezisková organizácia, registrovaná v USA, ktorá sa venuje najmä oblasti poznania. Svetový kongres SVU združuje po celom svete  vedcov, umelcov, spisovateľov, študentov a ďalších, ktorí majú odborný záujem o SR a ČR, ich národy, históriu, kultúrne a intelektuálne aktivity. Záštitu nad konaním 26. Svetového kongresu SVU prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a prezident ČR Václav Klaus. Tretí deň kongresu – streda 04.07.2012 bol venovaný prezentácií cestovného ruchu Žilinského kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj pripravila pre účastníkov z celého sveta program, počas ktorého si  vychutnali aspoň časť atraktivít cestovného ruchu a spoznali malebné zákutia našej prírody a histórie. 88 účastníkov absolvovalo plavbu plťami na Váhu od pltiska Strečno – Bariérová až po obec Strečno. Navštívili tiež hrad Strečno, kde sa im bola prezentovaná história  hradu a regiónu.

    [:ru]Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012 do 06.07.2012  26. Svetový kongres Spoločnosti pre vedy a umenia pod názvom: SVU a jej úloha v období globalizácie: Transatlantická spolupráca, inovácia a uchovávanie. Spoločnosť vied a umení je medzinárodná, kultúrna a nezisková organizácia, registrovaná v USA, ktorá sa venuje najmä oblasti poznania. Svetový kongres SVU združuje po celom svete  vedcov, umelcov, spisovateľov, študentov a ďalších, ktorí majú odborný záujem o SR a ČR, ich národy, históriu, kultúrne a intelektuálne aktivity. Záštitu nad konaním 26. Svetového kongresu SVU prevzali prezident SR Ivan Gašparovič a prezident ČR Václav Klaus. Tretí deň kongresu – streda 04.07.2012 bol venovaný prezentácií cestovného ruchu Žilinského kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj pripravila pre účastníkov z celého sveta program, počas ktorého si  vychutnali aspoň časť atraktivít cestovného ruchu a spoznali malebné zákutia našej prírody a histórie. 88 účastníkov absolvovalo plavbu plťami na Váhu od pltiska Strečno – Bariérová až po obec Strečno. Navštívili tiež hrad Strečno, kde sa im bola prezentovaná história  hradu a regiónu.

    [:]