69. Folklórny festival Východná

Obec Východná opäť ožije najstarším a najväčším festivalom ľudového umenia na Slovensku. 69. ročník Folklórneho festivalu Východná sa bude konať 4. – 7. júla 2024.

Tohtoročným leitmotívom, nadväzujúcim na predchádzajúci ročník, sú Tradície v pohybe. Organizátori chcú zdôrazniť dynamiku folklórnej tradície, ktorá sa neustále vyvíja a prispôsobuje novým podmienkam a mladším generáciám. Ani tradičná kultúra nemôže byť ostrovom, ktorý ustrnie uprostred zmien a vývoja nášho bytia. Tradície v pohybe chcú byť svedectvom doby. Chcú spájať nielen prezentáciu tradičných prvkov slovenského folklóru, ale poskytnúť aj priestor na vyjadrenie nových, modernejších foriem a prístupov k spracovaniu pôvodného materiálu. Ak chce byť tradícia živá aj v nových pokoleniach, musí vnímať aj potreby mladej generácie a čerpať z jej energie pri udržiavaní svojej hodnotovej podstaty.

Folklórny festival Východná 2024 chce inšpirovať a motivovať mladú generáciu tvorcov a interpretov, ale aj divákov, poslucháčov a návštevníkov k oceňovaniu a aktívnemu zachovávaniu tradičného folklóru. Chce podčiarknuť význam a krásu ľudového umenia vo všetkých jeho podobách i jeho životodarnosť a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam i novým generáciám nositeľov a podporovateľov.

Folklórny festival Východná organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Spoluorganizátorom je obec Východná.

Informácie a program podujatia: www.festivalvychodna.sk 

Instagram

#zilinskyturistickykraj