Krajská organizácia cestovného ruchu


Žilinský turistický kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko+421 41 50 32 356 / iveta.chabadova@zask.sk
www.zilinskyturistickykraj.skIČO: 42220238 / DIČ: 2023472847Zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 10433/2012/SCR.


Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
www.zilinskazupa.sk

Oblastné organizácie cestovného ruchu


REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 65 401
office@visitliptov.sk
www.visitliptov.sk

Malá Fatra
Námestie Obetí Komunizmu 1, 010 31 Žilina
+421 918 327 496
riaditel@regionmalafatra.sk
www.regionmalafatra.sk

Klaster Orava
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
+421 911 747 339
marketing@orava.sk
www.visitorava.sk

Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
+421 948 339 264
marketing@regionkysuce.sk
www.regionkysuce.sk

Rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
+421 948 620 661
riaditel@rajeckadolina.sk
www.rajeckadolina.sk

TURIEC
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
+421 915 551 377
kancelaria@turiec.org
www.turiec.org