autor fotky: 


Horný Val 1, Žilina
+421 41 5621312
farnost.zilina@gmail.com
www.dcza.sk/sk/schematizmus/farnosti/zilina-mesto-katedrala
49.22422,18.7406576

Otvorené

Pondelok – Nedeľa / 07:00 – 19:00

Katedrála Najsvätejšej Trojice

Trojloďový rímskokatolícky farský kostol postavili podľa povestí v 14. storočí na mieste pravdepodobného Žilinského hradu.

Je jedným z najvýznamnejších a najstarších objektov v meste. Povesť hovorí, že v blízkosti a na mieste dnešného kostola stál hrad. Podľa doteraz zistených údajov hrad v Žiline určite existoval, ale stál na inom mieste, nie v priestore dnešného kostola. Kostol bol pôvodne zasvätený Panne Márii.

V 16. storočí mesto obsadil Rafael Podmanický, ktorý kostol prestaval na pevnosť. Neskorší majiteľ Žiliny Mikuláš Dersffy dal spustnutý objekt opraviť a v roku 1583 ho prinavrátil pôvodnému účelu. Opravený kostol bol v roku 1586 zasvätený Najsvätejšej Trojici.

Od roku 1595 do roku 1708 – s menšími prestávkami – patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V roku 1610 sa v kostole pod patronátom palatína Juraja Thurzu konala tzv. Žilinská synoda, zhromaždenie evanjelikov z Turkami neobsadeného Uhorska, ktorí tu ustanovili prvú cirkevnú organizáciu evanjelickej cirkvi.

Kostol, pôvodne gotický, má po prestavbe renesančný charakter. Je trojloďový. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice je z roku 1697. Obraz namaľoval Jozef Božetech Klemens v roku 1870. Pod kostolom sa nachádza šesť krýpt a dve zamurované studne. Siedma krypta je pod pristavenou Kalváriou na východnej strane kostola, ktorú postavili v roku 1699.#zilinskyturistickykraj

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.


Žilinský turistický kraj