Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová

 Žilinský kraj, okres Žilina

Rímsko-katolícky kostol zasvätený vierozvestcom sv. Cyrilovi a  Metodovi stojí v centre obce Terchová, známej predovšetkým vďaka skvelým možnostiam na turistiku. Hrubá stavba kostola bola postavená v r. 1942 -1944, a tak počas vojny poskytol prístrešie miestnym obyvateľom, ktorí prišli v tom čase o svoje príbytky.

Tri chrámové lode sú oddelené mohutnými okrúhlymi stĺpmi. V základnej chrámovej lodi sú v dvoch radoch symetricky usporiadané lavice. Strop hlavnej lode je kazetový. Nad oltárom sa vypína mohutný kríž s Ukrižovaným. Interiér prechádzal rokmi dôležitou obnovou, a tak sa jeho súčasťou stala napríklad Krížová cesta a obetný oltár vytesaný terchovskými kamenármi ( r.1976). Priečelie sanktuária vypĺňajú drevené plastiky vierozvestcov, ktorým je kostol zasvätený.

Návštevníka upútajú tiež motívy z cyrilo-metodského obdobia, ktoré sú vyobrazené na oknách. Postupom času sa však nemenil len interiér kostola, ale významne sa obnovoval aj jeho exteriér. Boli osadené epoxidové sochy vierozvestov nad hlavným vchodom, či súsošie Snímanie z kríža, nachádzajúce sa pred vchodom do sakristie. Hlavnú vežu zdobí od roku 1990 pozlátený dvojramenný kríž.  Zvony boli prenesené zo starého kostola sv. Martina. Najstarší a najväčší – Juraj, je pôvodný a pochádza z prvej polovice 18. storočia.

 

Zaujímavosť

V predsieni kostola sv. Cyrila a Metoda nájdete Terchovský Betlehem – najstarší a druhý najväčší pohyblivý, drevený, vyrezávaný betlehem na Slovensku. Betlehem má tri časti, ktoré predstavujú „starú“ Terchovú s remeslami a kopanicami, „skromný Betlehem“–miesto Ježiškovho narodenia a „prepychový“ Jeruzalem. Je celoročne prístupný a je navyše ozvučený typickou terchovskou muzikou.

 

Ako sa sem dostať? 

Kostol nájdete v centre obce Terchová.

 

Kde parkovať?

Parkovať sa dá v odstavnom pruhu na hlavnej ceste.


  Aktuálne počasie

TERCHOVÁ WEATHER

  Všeobecné informácie


DOPRAVA
Auto   Autobus


Galéria:
Mohlo by Vás zaujímaťAverage:(average: 5 out of 5. Total: 2)

Plte na Váhu

 Horné Považie
7 km   0:50 h - 1:15 h
ľahká
náročnosť


Instagram

#zilinskyturistickykraj