Štatistiky z oblasti cestovného ruchu z portálu Štatistického úradu Slovenskej republiky :
http://slovak.statistics.sk/