SK | EN | DE | HU | PL | RU

Press

 • Turistické ciele
 • Outdoor
 • Relax
 • Top podujatia

 • 26 th World Congress, Žilina, Slovakia – The SVU and its Role in the Era of Globalization

  Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Spoločnosťou pre vedy a umenia (SVU,USA)  zorganizovala v Žiline od 01.07.2012…

  rádio Expres – „Detský tábor Dobrý skutok“

  Dňa 11.7.2012 prezentovala KOCR ŽTK ponuku cestovného ruchu  v spolupráci s rádiom Expres 100 deťom zo sociálne slabších rodín v rámci detského tábora…

  EEBG Slovakia – 26.-28. 6.2012

  Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala ponuku návštev turistických atrakcií pre 80 účastníkov medzinárodnej podnikateľskej hry žiakov stredných…

  „Koniec školského roka a začiatok prázdnin“ – 25.6.-1.7.2012

  Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj zorganizovala v dňoch 25.6.-1.7.2012  marketingovú aktivitu pri príležitosti ukončenia školského roka a začiatku prázdnin. KOCR…

  Výstupy z Infocesty KOCR ŽTK “Objavte Žilinský turistický kraj”- 11.-15.6.2012

  V dňoch 11. až 15. júna prebiehala v Žilinskom samosprávnom kraji infocesta pre 17 zahraničných novinárov, medzi ktorými sa zúčastnili…

  Infocesta „Objavte Žilinský turistický kraj“ – 11.-15.6.2012

  S cieľom prezentovať potenciál cestovného ruchu, kultúry, gastronómie, zvykov a tradícií Žilinského turistického kraja a jeho OOCR – Malá Fatra, Rajecká…