AD CAMP 2015 v Zlíne

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa spolu so zástupcami členských oblastných organizácií
Zúčastnila medzinárodnej konferencie AD CAMP 2015 v Zlíne na tému: Turizmus – svet emócií v dňoch 15.-16.4.2015.
Odzneli zaijímavé a výstižné príspevky: http://www.adcamp.cz/, prínosné pre všetkých zúčastnených.
20150415_114707

20150415_115119

20150415_124552#zilinskyturistickykraj


Žilinský turistický kraj